Πόσος χρόνος χρειάζεται για την άδεια εγκατάστασης μονάδας Φαρμακευτικής Κάνναβης;

Πόσος χρόνος χρειάζεται για την άδεια εγκατάστασης μονάδας Φαρμακευτικής Κάνναβης

«Πόσος χρόνος χρειάζεται για την λήψη αδείας εγκατάστασης ώστε να ξεκινήσει η κατασκευή μονάδας φαρμακευτικής κάνναβης» είναι η πρώτη και συχνότερη ερώτηση που έρχεται από σχεδόν όλους όσοι ενδιαφέρονται για επενδύσεις φαρμακευτικής κάνναβης στην Ελλάδα.

Η απάντηση μπορεί να είναι είτε απλή ως προς τους μήνες που απαιτούνται, αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό εξαρτάται από διάφορους παράγοντες.

Ας κάνουμε ένα βήμα περισσότερο και θα δούμε ένα σύνολο τριών σημαντικών παραγόντων που επηρεάζουν την περίοδο που απαιτείται για να λάβει κάποιος την Άδεια εγκατάστασης μονάδας φαρμακευτικής κάνναβης στην Ελλάδα:

  1. Η ύπαρξη υψηλού επιπέδου στρατηγικής για τον προσδιορισμό της ποικιλίας και της ποσότητας των παραγόμενων προϊόντων καθώς και η ύπαρξη σχεδίων επέκτασης, εάν η επένδυση αναπτυχθεί σταδιακά.
  2. Επιλογή ενός οικοπέδου, κατάλληλου για παραγωγή φαρμακευτικής κάνναβης, που να πληροί τις νομοθετικές και επιχειρησιακές απαιτήσεις και τα πιθανά σχέδια επέκτασης. Η επιλογή του κατάλληλου οικοπέδου είναι ένας από τους πιο κρίσιμους παράγοντες για την επιτυχία της επένδυσης. Έχουμε δει περιπτώσεις στις οποίες οι επενδύσεις είτε μειώθηκαν είτε επιβραδύνθηκαν εξαιτίας της αποτυχίας στην κατάλληλη επιλογή οικοπέδου.
  3. Σωστή συμπλήρωση της αίτησης για την άδεια εγκατάστασης μονάδας φαρμακευτικής κάνναβης πριν από την υποβολή της στις αρμόδιες ελληνικές αρχές. Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και τις απαιτούμενες λεπτομέρειες.  Έτσι εξαλείφεται ο κίνδυνος δημιουργίας επιπλέον ερωτημάτων που προκύπτουν μετά την υποβολή της αίτησης, τα οποία ενδέχεται να οδηγήσουν στην καθυστέρηση της αξιολόγησης της αίτησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Φυσικά, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την περίοδο λήψης της Άδειας εγκατάστασης οι οποίοι δεν αφορούν τον επενδυτή, όπως η εποχικότητα, δηλαδή η ταχύτητα αξιολόγησης της αίτησης από τις αρμόδιες αρχές κατά τη διάρκεια των γιορτών ή καλοκαιρινών διακοπών ή άλλων απρόβλεπτων καταστάσεων.

Το κλειδί για την επιτυχία της λήψης της άδειας εγκατάστασης μονάδας φαρμακευτικής κάνναβης στην Ελλάδα στο συντομότερο χρονικό διάστημα, είναι η επιλογή μιας αξιόπιστης Εταιρείας Συμβούλων η οποία διαθέτει την εμπειρία να καθοδηγήσει τον επενδυτή σε έξυπνες στρατηγικές και επιλογές κατά την διάρκεια της παραπάνω διαδικασίας.

Ο δεύτερος κρίσιμος ακρογωνιαίος λίθος σε αυτό το επενδυτικό ταξίδι, μετά την υποβολή της άδειας εγκατάστασης στις αρμόδιες υπηρεσίες , είναι η συνεργαζόμενη εταιρεία συμβούλων να έχει την απαιτούμενη εμπειρία στην διαχείριση έργων φαρμακευτικής κάνναβης και υψηλές δεξιότητες για την ομαλή και έγκαιρη υλοποίηση της επένδυσης στο πιο σύντομο χρονικό διάστημα.

Φόρμα Επικοινωνίας

CAPTCHA image

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση. Σημείωση: Ο προϋπολογισμός της επένδυσης για δημιουργία μονάδας καλιέργειας και επεξεργασίας Φαρμακευτικής Κάνναβης στην Ελλάδα εκτιμάται στα 5 εκ. έως 7 εκ. ευρώ κατ΄ελάχιστον.