4 βήματα για την επιτυχή υλοποίηση επενδύσεων φαρμακευτικής κάνναβης στην Ελλάδα

4 βήματα για την επιτυχή υλοποίηση επενδύσεων φαρμακευτικής κάνναβης

Η Ελλάδα αποτελεί πόλο έλξης για επενδύσεις παραγωγής προιόντων φαρμακευτικής κάνναβης ενώ σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, υπάρχουν τέσσερα (4) απαραίτητα βήματα για την υλοποίηση των αντίστοιχων επενδύσεων στην Ελλάδα.

Τα 4 βήματα για την επιτυχή υλοποίηση επενδύσεων φαρμακευτικής κάνναβης είναι τα ακόλουθα:

1ο βήμα: η επιλογή της γης αποτελεί βασικό παράγοντα και πρέπει να πληρεί ορισμένες νομοθετικές και λειτουργικές προδιαγραφές.

2ο βήμα: λήψη της πρώτης άδειας (εγκατάστασης) που επιτρέπει στον επενδυτή να κατασκευάσει την μονάδα καλλιέργειας και περαιτέρω επεξεργασίας προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης.

3ο βήμα: λήψη της άδειας λειτουργίας που πιστοποιεί ότι η κατασκευή πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και προδιαγραφές κατά τα πρότυπα EU GMP που είναι προ-απαιτούμενα για την παρακάτω αδειοδότηση και κατά EU GACP που απαιτείται στις αγορές.

4ο βήμα: λήψη της άδειας κυκλοφορίας των φαρμακευτικών προϊόντων κάνναβης από τον ΕΟΦ με υψηλές απαιτήσεις προδιαγραφών, που συνεπάγεται την εύκολη  πώληση τους στην πανευρωπαική και παγκόσμια αγορά, αφού ο ΕΟΦ είναι πλήρες μέλος της Ευρωπαικής Υπηρεσίας Φαρμάκων (EMA).

Η Ελλάδα προσελκύει επενδύσεις για εγκαταστάσεις φαρμακευτικής κάνναβης λόγω των παρακάτω ευνοϊκών δεδομένων:

  • Νομοθετικό πλαίσιο που υποστηρίζει τις εγκαταστάσεις καθετοποιημένης παραγωγής προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης που διασφαλίζει την ποιότητα της πρώτης ύλης προς περαιτέρω επεξεργασία και αυξημένο περιθώριο κέρδους
  • Ιδανικές Καιρικές συνθήκες καλλιέργειας που μειώνουν το ενεργειακό κόστος
  • Κατάλληλες εκτάσεις γης σε πολύ ανταγωνιστικό κόστος
  • Οι επενδυτές μπορούν να επωφεληθούν από το αναπτυξιακό νόμο και να τους χορηγηθούν ενισχύσεις έως 55% επί του επενδυτικού προϋπολογισμού
  • Επιστημονικό προσωπικό άριστα καταρτισμένο
  • Η Ελλάδα είναι μέλος της Ε.Ε και εντός της Ευρωζώνης, πλεονεκτήματα που εξασφαλίζουν εύκολη διακίνηση προϊόντων και εξαγωγές
  • Δυνατότητα προώθησης και πώλησης φαρμακευτικών προϊόντων εγκεκριμένα από τον Ελληνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) με υψηλές προδιαγραφές φαρμάκων, ο οποίος είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA)

Ο Ελληνικός Οργανισμός Φαρμάκων έχει ήδη εγκρίνει ένα σύνολο ασθενειών που αντιμετωπίζονται με προϊόντα φαρμακευτικής κάνναβης για τα οποία δεν απαιτούνται μακροχρόνιες κλινικές δοκιμές.

Η VK PREMIUM διαθέτει υψηλή τεχνογνωσία για την υποστήριξη των πελατών της σε όλα τα στάδια των επενδύσεων στην φαρμακευτική κάνναβη στην Ελλάδα και την επίτευξη των επιχειρηματικών τους στόχων.

Φόρμα Επικοινωνίας

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας:
CAPTCHA image

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση. Σημείωση: Ο προϋπολογισμός της επένδυσης για δημιουργία μονάδας καλιέργειας και επεξεργασίας Φαρμακευτικής Κάνναβης στην Ελλάδα εκτιμάται στα 5 εκ. έως 7 εκ. ευρώ κατ΄ελάχιστον.