Η Ελλάδα είναι μία από τις πρώτες ευρωπαϊκές χώρες που έχει θεσπίσει ευνοϊκό νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των μονάδων επεξεργασίας για την παραγωγή και πώληση φαρμακευτικής κάνναβης.

Σύμφωνα με το νόμο που ψηφίστηκε το 2018, η άδεια για την καλλιέργεια και επεξεργασία φαρμακευτικής κάνναβης στην Ελλάδα λαμβάνει τη μορφή κοινής άδειας για ένα ολοκληρωμένο σύστημα παραγωγής, που σημαίνει ότι η εξουσιοδότηση από τους κρατικούς φορείς ολοκληρώνεται σε δύο στάδια:

  • Άδεια αρχικής εγκατάστασης της μονάδας
  • Άδεια λειτουργίας της μονάδας

Ελληνικό Νομοθετικό Πλαίσιο για την παραγωγή και πώληση Φαρμακευτικής Κάνναβης

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία οι άδειες εκδίδονται από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Το ισχύον νομικό πλαίσιο επιτρέπει αποκλειστικά την παραγωγή τελικών φαρμακευτικών προϊόντων κάνναβης.

Τα τελικά φαρμακευτικά προϊόντα κάνναβης προορίζονται αυστηρά για φαρμακευτική χρήση, και μπορούν να διατεθούν στο κρατικό μονοπώλιο, σε ιδιωτικά φαρμακεία και σε εξαγωγές. Τα προϊόντα αυτά, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, έχουν άδεια και ελέγχονται από τον αρμόδιο οργανισμό, τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ).Η ασφάλεια των καταναλωτών προστατεύεται από τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ για τα ναρκωτικά.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την φαρμακευτική κάνναβη στην Ελλάδα, οι εταιρείες που λαμβάνουν άδεια καλλιέργειας φαρμακευτικής κάνναβης, επιτρέπεται να εγκαταστήσουν και να λειτουργήσουν μονάδες επεξεργασίας και παραγωγής κάνναβης με σκοπό είτε την παροχή της στο κρατικό μονοπώλιο για φαρμακευτικούς σκοπούς, είτε για την εξαγωγή αυτών των προϊόντων.

Προϋποθέσεις για την λήψη αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων Φαρμακευτικής Κάνναβης

  • Η περιοχή εντός της οποίας όλες οι δραστηριότητες για τις οποίες χορηγείται έγκριση πρέπει να είναι ένας ενιαίος χώρος με επιφάνεια τουλάχιστον 4 στρέμματα.
  • Η ενιαία περιοχή μεταποιητικής δραστηριότητας (επεξεργασίας) και η περιοχή στην οποία πραγματοποιείται η καλλιέργεια πρέπει να περιλαμβάνονται και οι δύο στον ένιαίο χώρο τουλάχιστον 4 στρεμμάτων.
  • Πρέπει να τηρούνται συγκεκριμένες απαιτήσεις ασφάλειας και προστασίας για την προστασία της περιμέτρου της εγκατάστασης.
  • Η Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας της ελληνικής αστυνομίας θα επιβλέπει την επιχείρηση για να διασφαλίσει ότι τα μέτρα ασφάλειας συμμορφώνονται με τις παραπάνω απαιτήσεις. Περαιτέρω έλεγχοι θα διενεργηθούν επίσης από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές. Σε περίπτωση παραβίασης των όρων ασφαλείας, η άδεια μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.
  • Οι αιτούντες δεν θα εγκριθούν για άδεια εάν αυτοί ή οποιοσδήποτε από τους υπαλλήλους τους – συμπεριλαμβανομένων των οδηγών μεταφορών – έχουν καταδικαστεί ή κατηγορηθεί για κακούργημα.
  • Η έγκριση θα χορηγείται μόνο για μεμονωμένες εγκαταστάσεις σε καθορισμένες περιοχές και περιοχές όπου επιτρέπεται η επεξεργασία και παραγωγή κάνναβης, σύμφωνα με τους κανονισμούς χρήσης γης.

Μόλις εγκριθεί η άδεια εγκατάστασης και οι απαραίτητες άδειες λειτουργίας για τις σχετικές μονάδες επεξεργασίας, η εταιρεία θα πρέπει να υποβάλει αίτηση στον Ελληνικό Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) για περαιτέρω έγκριση παραγωγής και εμπορίας του προϊόντος τους, για την ειδική άδεια παραγωγής και κυκλοφορίας του φαρμάκου.

Σύμφωνα με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2018/2775, υπάρχουν ήδη πειστικά στοιχεία ότι η χρήση κανναβινοειδών έχει σημαντικές επιπτώσεις στη θεραπεία ορισμένων σοβαρών ασθενειών. Επιπλέον, σύμφωνα με το ψήφισμά του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προέτρεψε τα κράτη μέλη να μελετήσουν και να προωθήσουν τη συνταγογράφηση Φαρμακευτικής Κάνναβης. 

Πορεία παγκόσμιας αγοράς φαρμακευτικής κάνναβης – Προβλέψεις

Η εξέταση των παγκόσμιων και πανευρωπαϊκών δεδομένων για τη βιομηχανία φαρμακευτικής κάνναβης και ότι αυτό θα έχει αναμφίβολα θετικό αντίκτυπο στα εγχώρια οικονομικά μεγέθη. Οι τρέχουσες προβλέψεις για την πορεία της παγκόσμιας βιομηχανίας φαρμακευτικής κάνναβης δείχνουν ότι η παγκόσμια αγορά φαρμακευτικής κάνναβης θα αυξηθεί σε 62,6 δισ. $ το 2024, ενώ η ευρωπαϊκή αγορά θα αυξηθεί στα 22,3 δισ. $ το 2024.

Καθώς η γερμανική αγορά φαρμακευτικής κάνναβης θα συνεχίσει να αυξάνεται – η οποία είναι σήμερα η μεγαλύτερη αγορά κάνναβης στην Ευρωπαϊκή Ένωση – εκτιμάται ότι οι εισαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων κάνναβης από χώρες που διαθέτουν ήδη καθορισμένο και ασφαλές νομοθετικό πλαίσιο θα αυξηθούν περαιτέρω.

Οι παραπάνω προοπτικές της παγκόσμιας και ευρωπαϊκής αγοράς σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα με ένα σαφές νομικό πλαίσιο αδειοδότησης ήδη σε ισχύ, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η Ελλάδα μπορεί να λειτουργήσει ως επενδυτικός πόλος έλξης για δραστηριότητες που σχετίζονται με την φαρμακευτική κάνναβη.

Η VK PREMIUM είναι εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων η οποία διαθέτει εξειδίκευση και εμπειρία σε επενδύσεις Φαρμακευτικής Κάνναβης, ώστε να καθοδηγήσει τον επενδυτή σε έξυπνες στρατηγικές και επιλογές έτσι ώστε να υλοποιηθεί η επένδυση στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα.

Φόρμα Επικοινωνίας

CAPTCHA image

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση. Σημείωση: Ο προϋπολογισμός της επένδυσης για δημιουργία μονάδας καλιέργειας και επεξεργασίας Φαρμακευτικής Κάνναβης στην Ελλάδα εκτιμάται στα 5 εκ. έως 7 εκ. ευρώ κατ΄ελάχιστον.