Εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές για την υλοποίηση έργων Φαρμακευτικής Κάνναβης στην Ελλάδα

Εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές για την υλοποίηση έργων Φαρμακευτικής Κάνναβης στην Ελλάδα

Υπάρχουν δύο εναλλακτικές επιλογές για την πραγματοποίηση μίας επένδυσης Φαρμακευτικής Κάνναβης στην Ελλάδα.

Η VK PREMIUM καθοδηγεί τους πελάτες της στην επιλογή του αποδοτικότερου τρόπου επένδυσης που ταιριάζει με την επενδυτική στρατηγική τους και τους εκάστοτε στόχους.
 

1.Έκδοση άδειας εγκατάστασης μονάδας καλλιέργειας και επεξεργασίας Φαρμακευτικής Κάνναβης

Η έκδοση άδειας εγκατάστασης για τη δημιουργία εγκατάστασης παραγωγής και μεταποίησης Φαρμακευτικής Κάνναβης αποτελείται από τρεις επιμέρους διαδικασίες:

1a. Επιλογή χρήσης γης

Η επιλογή έκτασης για τη μονάδα Φαρμακευτικής Κάνναβης είναι μία χρονοβόρα διαδικασία λόγω των πολλών παραγόντων που επηρεάζουν μία τέτοια απόφαση. Η επιλεγμένη έκταση πρέπει να πληροί:

  • Τις νομοθετικές και επιχειρησιακές απαιτήσεις μίας τέτοιας επένδυσης
  • Τις προδιαγραφές των επενδυτικών σχεδίων του επενδυτή

Η επιλογή της κατάλληλης έκτασης για την εγκατάσταση μονάδας φαρμακευτικής κάνναβης στην Ελλάδα αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο ολόκληρης της επένδυσης, προκειμένου να αποφευχθούν οι καθυστερήσεις στη χορήγηση άδειας και στη συνέχεια στη λειτουργία της εγκατάστασης.

Η VK PREMIUM συμβουλεύει τους πελάτες της σε όλη τη διαδικασία της λήψης της απόφασης είτε:

  • Με προτάσεις κατάλληλων εκτάσεων για τη μονάδα φαρμακευτικής κάνναβη, από μία παλέτα εκτάσεων που έχουμε αξιολογήσει μειώνοντας δραστικά το χρονοδιάγραμμα του έργου
  • Παρέχοντας αξιολογήσεις για εκτάσεις που έχουν επιλεγεί από τον πελάτη

1b. Προετοιμασία άδειας εγκατάστασης

Η προετοιμασία της άδειας εγκατάστασης αποτελείται από δύο στάδια:

  • Συγκέντρωση των απαιτούμενων εγγράφων

Η VK PREMIUM υποστηρίζει τους πελάτες της σε όλη αυτή τη διαδικασία και τους καθοδηγεί για τη συγκέντρωση των εγγράφων.

  • Αίτηση Άδειας Εγκατάστασης

Η VK PREMIUM αναλαμβάνει πλήρως τη διαδικασία υποβολής της αίτησης αδειοδότησης με μεγάλο ιστορικό επιτυχών υποβολών. Η τεχνογνωσία μας και οι καθιερωμένες διαδικασίες διασφαλίζουν ότι ο επενδυτής θα αποφύγει τυχόν εμπόδια και θα εξασφαλίσει τη μέγιστη ευελιξία για μελλοντικές αλλαγές.

1c. Αξιολόγηση και έκδοση της άδειας εγκατάστασης

Η έκδοση και αξιολόγηση (έγκριση) της αίτησης άδειας εγκατάστασης διεξάγεται από της αρμόδιες ελληνικές αρχές. Ένας κρίσιμος παράγοντας για να υπάρξει θετική αξιολόγηση είναι η συνάφεια της αίτησης, ώστε να μη χρειαστούν διευκρινίσεις για την έκδοση της. Έτσι, η έκδοση της άδειας εγκατάστασης πραγματοποιείται στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα που απαιτείται από τις αρχές.

Η επιλογή αυτή παρέχει στον επενδυτή την μεγαλύτερη ευελιξία για το ύψος της επένδυσης, τον τόπο και τρόπο επεξεργασίας, το είδος των φαρμακευτικών προϊόντων που θα παραχθούν και στρατηγική πωλήσεων και διανομής.

2.Συμμετοχή σε Επενδυτικά Σχήματα και Κοινοπραξίες

Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να εισέλθει ένας επενδυτής σε μια πιο ώριμη φάση της επένδυσης Φαρμακευτικής Κάνναβης είναι η συμμετοχή σε υφιστάμενα Επενδυτικά  Σχήματα και Κοινοπραξίες.

Η VK PREMIUM προσφέρει:

  • Υποστήριξη σε εταιρείες που βρίσκονται σε ώριμο στάδιο ανάπτυξης του έργου τους και αναζητούν εισφορά κεφαλαίου και την απαιτούμενη χρηματοδότηση.
  • Η παροχή συμβουλών σε επενδυτές που επιθυμούν να επενδύσουν σε εταιρείες που έχουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία και η ανάπτυξη του έργου βρίσκεται σε ώριμο επίπεδο.

Η συμμετοχή με τον παραπάνω τρόπο, παρέχει στους επενδυτές την ευκαιρία να επενδύσουν, με περιορισμένη συμμετοχή, σε πιο ώριμα στάδια της επένδυσης, με υψηλές αναμενόμενες αποδόσεις.

Η VK PREMIUM έχει αναλάβει πλήθος επενδυτικών έργων Φαρμακευτικής Κάνναβης, επομένως διαθέτει την εμπειρία και τεχνογνωσία  έτσι ώστε η εξειδικευμένη ομάδα συμβούλων και το διεθνές δίκτυο συνεργατών της να καθοδηγήσει τον επενδυτή στη λήψη όλων των παραπάνω κρίσιμων στρατηγικών αποφάσεων.

Φόρμα Επικοινωνίας

CAPTCHA image

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση. Σημείωση: Ο προϋπολογισμός της επένδυσης για δημιουργία μονάδας καλιέργειας και επεξεργασίας Φαρμακευτικής Κάνναβης στην Ελλάδα εκτιμάται στα 5 εκ. έως 7 εκ. ευρώ κατ΄ελάχιστον.