Οι 5 πιο κρίσιμες στρατηγικές αποφάσεις για την επένδυση Φαρμακευτικής Κάνναβης

Η αγορά Φαρμακευτικής Κάνναβης αναπτύσσεται με υψηλούς ετήσιους ρυθμούς, γεγονός που αποτελεί κίνητρο για την είσοδο νέων εταιρειών. Ο σταθερά αυξανόμενος ανταγωνισμός στην αγορά αυτή, έχει καταστίσει ιδιαίτερα κρίσιμες τις αρχικές στρατηγικές αποφάσεις που πρέπει να λάβει ο επενδυτής για τη δημιουργία μονάδας Φαρμακευτικής Κάνναβης.

Είναι πολύ σημαντικό ο δυνητικός επενδυτής, πριν αρχίσει την υλοποίηση της επένδυσής του, να έχει εντοπίσει τις 5 πιο κρίσιμες στρατηγικές αποφάσεις για την επένδυση Φαρμακευτικής Κάνναβης που θα κληθεί να λάβει και να γνωρίζει τους πιθανούς κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από τις τυχόν λάθος επιλογές του.

Οι 5 πιο κρίσιμες στρατηγικές αποφάσεις για την επένδυση Φαρμακευτικής Κάνναβης

#1 Επιλογή κατάλληλης έκτασης

Ακρογωνιαίος λίθος των επενδύσεων φαρμακευτικής κάνναβης είναι η επιλογή της κατάλληλης έκτασης για την ανέγερση της εγκατάστασης.

Η ακαταλληλότητα της έκτασης μπορεί να αφορά:

 • Τις νομοθετικές απαιτήσεις, με αποτέλεσμα την αδυναμία έκδοσης άδειας εγκατάστασης
 • Τις λειτουργικές απαιτήσεις μίας τέτοιας μονάδας, με αποτέλεσμα αυξημένα λειτουργικά κόστη (Κόστη στην εφοδιαστική αλυσίδα, ενεργειακές καταναλώσεις, προσωπικού, καθαρισμού υδάτων κλπ.)
 • Τις μελλοντικές χωροταξικές απαιτήσεις της επένδυσης, δηλαδή να μην υπάρχει δυνατότητα επεκτασιμότητας της μονάδας καλλιέργειας ή/και επεξεργασίας.

#2 Αρχικός Σχεδιασμός Εγκατάστασης (Καλλιέργειας & Μεταποίησης)

Ο σχεδιασμός της εγκατάστασης αποτελεί μια κρίσιμη στρατηγική απόφαση για την επένδυση Φαρμακευτικής Κάνναβης, τόσο για την τελική αδειοδότηση της εγκατάστασης όσο και την μελλοντική επεκτασιμότητα της.

Οι κίνδυνοι που επιφυλάσσει ένας ανεπαρκής σχεδιασμός της μονάδας καλλιέργειας και επεξεργασίας φαρμακευτικής κάνναβης πέραν από την αδυναμία συμμόρφωσης με του Ευρωπαϊκούς Κανόνες Ορθής Παραγωγής (EU-GMP) και κατ’ επέκτασιν αδυναμία τελικής αδειοδότησης  και πώλησης των προϊόντων είναι οι εξής:

 • Η αναποτελεσματική ροή εργασίας συνιστά αύξηση κόστους παραγωγής,  αύξηση χρόνου μεταφοράς από σταθμό σε σταθμό, σφαλμάτων και φύρας
 • Αδυναμία μελλοντικής επέκτασης για κάλυψη των αυξανόμενων παραγωγικών απαιτήσεων και ζήτησης της αγοράς
 • Αυξημένο ενεργειακό κόστος, ειδικότερα στην μονάδα καλλιέργειας
 • Κίνδυνοι μόλυνσης της καλλιέργειας από παράσιτα, μούχλα με αποτέλεσμα απώλειες συγκομιδών συνυφασμένη με πολύ υψηλά κόστη αλλά και μικρότερη διάρκεια ζωής της εγκατάστασης
 • Με εστίαση στα βραχυπρόθεσμα κέρδη και στη γρήγορη είσοδο στην αγορά, υπάρχει ο κίνδυνος η εγκατάσταση να μην μπορεί να ανταπεξέλθει στις μελλοντικές απαιτήσεις της αγοράς, με αποτέλεσμα ο ανταγωνισμός να απορροφήσει το μερίδιο της εταιρείας

 #3 Επιλογή Φαρμακευτικών Προϊόντων προς παραγωγή

Μία από τις 5 πιο κρίσιμες στρατηγικές αποφάσεις για την επένδυση Φαρμακευτικής Κάνναβης, είναι η επιλογή του μίγματος προϊόντων Φαρμακευτικής Κάνναβης που θα παράγονται αποτελεί μία στρατηγική απόφαση του κάθε επενδυτή. Σημαντικό είναι να συνδυαστεί η γρήγορη είσοδος στην αγορά αλλά και η δυνατότητα γρήγορης προσαρμογής στη συνεχή αλλαγή των τάσεων της αγοράς και των θεσμικών πλαισίων για τα προϊόντα.

Έτσι, κατά την επιλογή του μίγματος των τελικών φαρμακευτικών προϊόντων, κρίσιμης σημασίας είναι η γνώση των μελλοντικών τάσεων της αγοράς τόσο για την επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού όσο και για την σωστή σχεδίαση της εγκατάστασης.

#4 Διαδικασία Χρηματοδότησης

Σημαντικό είναι να μην υποτιμηθεί το ύψος των επενδύσεων της φαρμακευτικής κάνναβης και να δοθεί η κατάλληλη προσοχή στη δημιουργία του επενδυτικού σχεδίου και στην εκτίμηση της αρχικής επένδυσης. Η σωστή συλλογή αρχικών κεφαλαίων για την επένδυση είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία της επένδυσης αλλά για τη σταδιακή δυνατότητα ανάπτυξής της.

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός μίας τέτοιας εγκατάστασης είναι μεγάλης αξίας και είναι κάτι που συχνά υποτιμάται με σκοπό την μείωση της αρχικής επένδυσης , με αποτέλεσμα να παρατηρούνται σημαντικές ελλείψεις και αμφισβητούμενες επιλογές. Με σκοπό την αποφυγή μεταγενέστερου υψηλού κόστους και αδυναμιών,  συνιστούμε στους επενδυτές να συγκεντρώνουν τη μέγιστη δυνατή χρηματοδότηση και να αξιοποιούν κρατικά χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως ο Αναπτυξιακός Νόμος ο οποίος παρέχει ενισχύσεις έως 55%.   

#5 Επιλογή Συνεργατών – Συμβούλων

Η επιλογή συνεργατών που αντιλαμβάνονται την ιδιομορφία της επένδυσης στη φαρμακευτική κάνναβη είναι κριτικής σημαίας καθώς θα πρέπει να μπορούν να συνδυάσουν γνώσεις τόσο της φαρμακευτικής βιομηχανίας όσο και της καλλιέργειας. Για να καθοδηγήσουν ένα τέτοιο έργο χρειάζονται συνεργάτες που έχουν γνώση της γενικότερης αγοράς της φαρμακευτικής κάνναβης, του νομοθετικού πλαισίου της Ελλάδας και διαθέτουν ειδικούς που θα μπορούν να επιβλέψουν όλα τα βασικά λειτουργικά στάδια από την καλλιέργεια έως τη διαμόρφωση συνεργασιών με τους αγοραστές του τελικού προϊόντος.

Σημαντικό είναι επίσης, ο σύμβουλος που έχει αναλάβει τον συντονισμό και επίβλεψη της επένδυσης, να μπορεί να εκπροσωπεί (όπου είναι αναγκαίο) τον επενδυτή. Οι βασικοί κίνδυνοι που δημιουργούνται με τη δημιουργία μίας ακατάλληλης ομάδας συνεργατών είναι ενδεικτικά:

 • Σχεδιασμός Μονάδας ακατάλληλης για Φαρμακευτική Κάνναβη
 • Εξοπλισμός που δεν ικανοποιεί τις προδιαγραφές των τελικών προϊόντων
 • Λάθος διαχείριση του χρονοδιαγράμματος του έργου
 • Δυσκολία διασύνδεσης με την αγορά για την προώθηση και πώληση των φαρμακευτικών προϊόντων

Η VK PREMIUM έχει αναλάβει πλήθος επενδυτικών έργων Φαρμακευτικής Κάνναβης, επομένως διαθέτει την εμπειρία και τεχνογνωσία  έτσι ώστε η εξειδικευμένη ομάδα συμβούλων και το διεθνές δίκτυο συνεργατών της να καθοδηγήσει τον επενδυτή στη λήψη όλων των παραπάνω κρίσιμων στρατηγικών αποφάσεων.

Φόρμα Επικοινωνίας

CAPTCHA image

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση. Σημείωση: Ο προϋπολογισμός της επένδυσης για δημιουργία μονάδας καλιέργειας και επεξεργασίας Φαρμακευτικής Κάνναβης στην Ελλάδα εκτιμάται στα 5 εκ. έως 7 εκ. ευρώ κατ΄ελάχιστον.