Νέος Αναπτυξιακός Νόμος – Ενισχύσεις έως 75% στις ιδιωτικές επενδύσεις

Επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2021 - 2027 «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ»

Αναμένεται η άμεση προκήρυξη των του δεύτερου κύκλου υποβολής στα καθεστώτα ενισχύσεων “Τουρισμός” και “Μεταποίηση – Βιομηχανία” στα πλαίσια του νέου Αναπτυξιακού Νόμου.

Τα ποσοστά των ενισχύσεων για τις ιδιωτικές επενδύσεις θα φτάσουν έως 50% για τις μεγάλες επιχειρήσεις, έως 60% για τις μεσαίες και έως 75% για τις μικρές.

Ο “Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη” αποτελεί το βασικό αναπτυξιακό “εργαλείο” της χώρας για όλες τις κατηγορίες των επιχειρήσεων (μικρές, μεσαίες, μεγάλες, υπό σύσταση) και προβλέπεται να διευθετήσει επενδύσεις άνω των 100 δισ. ευρώ τα επόμενα 5 χρόνια.

Ποιοι οι δικαιούχοι των ενισχύσεων στον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο και ποιο το ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων; Δείτε ΕΔΩ


Επενδύσεις σε 13 θεματικά καθεστώτα

 1. Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός
 2. Πράσινη μετάβαση – περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων
 3. Νέο Επιχειρείν
 4. Καθεστώς Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
 5. Έρευνα και Εφαρμοσμένη Καινοτομία
 6. Αγροδιατροφή– πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – αλιεία και υδατοκαλλιέργεια
 7. Μεταποίηση – εφοδιαστική αλυσίδα
 8. Επιχειρηματική εξωστρέφεια
 9. Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων
 10. Εναλλακτικός Τουρισμός
 11. Μεγάλες επενδύσεις
 12. Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας
 13. Επιχειρηματικότητα 360ο

Κάθε επιχείρηση που θέλει να υλοποιήσει μια επένδυση, θα μπορεί να επιλέξει μία από τις παραπάνω κατηγορίες. Ωστόσο, εξετάζεται το ενδεχόμενο, εάν το επενδυτικό σχέδιο μιας επιχείρησης περιλαμβάνει περισσότερες κατηγορίες, να υπάρχει η δυνατότητα συνδυασμού καθεστώτων. Επίσης, προβλέπεται να δοθεί ευελιξία μεταφοράς πόρων από το ένα θεματικό καθεστώς στο άλλο, ή και ακόμα να υπάρχει στοχευμένη προώθηση ενός καθεστώτος, αν διαπιστωθεί ότι ο συγκεκριμένος τομέας που αφορά, θα πρέπει να ενισχυθεί με νέες επενδύσεις.


Βασικές καινοτομίες του νομοσχεδίου είναι:

 1. Η αξιοποίηση του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού της Ε.Ε. (651/2014), με βάση τον οποίο μπορούν να υπαχθούν σε κρατικές ενισχύσεις επενδυτικά σχέδια που αφορούν έρευνα-καινοτομία, προστασία του περιβάλλοντος ή με κοινωνικό πρόσημο (π.χ. επαγγελματική κατάρτιση εργαζομένων σε μειονεκτική θέση ή με αναπηρία).
 2. Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων εντός 60 ημερών
 3. Ο νέος χάρτης κρατικών ενισχύσεων προβλέπει αυξημένα ποσοστά ενισχύσεων έως 75%.

Το άρθρο ενημερώθηκε στις 10/05/2023


Είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινήσεις.

Μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα ή να καλέσετε στο 210-6835560.

Φόρμα Επικοινωνίας

CAPTCHA image

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση