Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις εξαγωγές προϊόντων Φαρμακευτικής Κάνναβης στη Γερμανία

Το 2019, η Γερμανία αντιλαμβανόμενη την οικονομική αξία που έχει η εγχώρια παραγωγή φαρμακευτικής κάνναβης, προχώρησε στην αδειοδότηση της παραγωγής και δυνατότητας εξαγωγής προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης.

Το περασμένο έτος, 79 υποψήφιες εταιρείες υπέβαλαν τις προσφορές τους για να λάβουν άδεια εγχώριας καλλιέργειας φαρμακευτικής κάνναβης για την κάλυψη μέρους της εσωτερικής ζήτησης.  Τη σχετική άδεια καλλιέργειας και παραγωγής έλαβαν οι εταιρείες Demecan, Aphria και Aurora.

Ρυθμιστικό πλαίσιο για την καλλιέργεια κάνναβης στη Γερμανία (φορείς – διαδικασία αδειοδότησης):

  • Σύμφωνα με το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Υγείας, το Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Ναρκωτικών και Ιατρικών Συσκευών (BfarM) είναι το ρυθμιστικό όργανο που είναι υπεύθυνο για την αδειοδότηση και τη διαδικασία καλλιέργειας κάνναβης στη Γερμανία.
  • Η κάνναβη πρέπει να καλλιεργείται σύμφωνα με τις οδηγίες για «Ορθής πρακτικής για τη συλλογή και την καλλιέργεια φαρμακευτικών φυτών» (GACP) και σύμφωνα με τους κανόνες «Ορθής Παραγωγικής Πρακτικής» (EU-GMP).
  • Οι ιδιωτικές εταιρείες έχουν τη δυνατότητα καλλιέργειας αφού λάβουν συμβόλαιο και άδεια.
  • Η κάνναβη καλλιεργείται για τον Οργανισμό Κάνναβης, ο οποίος αποτελεί μέρος του BfarM.
  • Ο Οργανισμός Κάνναβης αγοράζει τη φαρμακευτική κάνναβη από τις εν λόγω εταιρείες και την μεταπωλεί σε φαρμακοποιούς και χονδρέμπορους σε τιμή πώλησης που καθορίζεται από τον BfarM, ο oποίος δεν βγάζει κέρδος από αυτό.

Προϋποθέσεις εξαγωγής προϊόντων Φαρμακευτικής Κάνναβης στη Γερμανία

  • Οι εταιρείες που επιθυμούν να εξάγουν φαρμακευτική κάνναβη στη Γερμανία, πρέπει να καλλιεργούν φαρμακευτική κάνναβη σε χώρες όπου η καλλιέργεια γίνεται υπό τον έλεγχο κάποιου δημόσιου/κρατικού φορέα, ώστε να υπάρχει εγγυημένη φαρμακευτική ποιότητα και το προϊόν να πληροί τις νομικές απαιτήσεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα ναρκωτικά 1961.
  • Οι εταιρείες που θέλουν να εξάγουν κάνναβη στη Γερμανία μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην BfarM, η οποία θα διασφαλίσει ότι η χώρα από την οποία προέρχεται η εταιρεία συμμορφώνεται με τη άνωθεν Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών.
  • Η εταιρεία εξαγωγής υποχρεούται να συμμορφώνεται με όλες τις απαιτήσεις GMP της ΕΕ (Ορθής Παραγωγικής Πρακτικής – Good Manufacturing Practices).
  • Οι εξαγωγείς πρέπει να λάβουν τη σωστή άδεια εξαγωγής ανάλογα με τη χώρα που έχουν την έδρα τους .
  • Οι εξαγωγείς πρέπει να συμμορφώνονται με τις διατάξεις της Γερμανίας σχετικά με την ακτινοβολία των προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης όπως και με τα υπόλοιπα φαρμακευτικά προϊόντα. Οι εταιρείες πρέπει να διαθέτουν τη σωστή άδεια επεξεργασίας προϊόντων με ραδιενεργό ή ιονίζουσα ακτινοβολία.

H VK PREMIUM διαθέτει την κατάλληλη τεχνογνωσία και εξειδίκευση για να σας ενημερώσει πλήρως για την εξαγωγή προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης στη Γερμανία.

Υποστηρίζουμε ένα πλήθος επενδύσεων Φαρμακευτικής Κάνναβης στην Ελλάδα και καθοδηγούμε τον επενδυτή σε έξυπνες στρατηγικές και επιλογές για την υλοποίηση της επένδυσης στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα.

Φόρμα Επικοινωνίας

CAPTCHA image

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση. Σημείωση: Ο προϋπολογισμός της επένδυσης για δημιουργία μονάδας καλιέργειας και επεξεργασίας Φαρμακευτικής Κάνναβης στην Ελλάδα εκτιμάται στα 5 εκ. έως 7 εκ. ευρώ κατ΄ελάχιστον.