Τα 2 νέα προγράμματα ΕΣΠΑ για την εξοικονόμηση ενέργειας των επιχειρήσεων

Εξοικονόμηση ενέργειας

Ξεκινάνε στις 20 Φεβρουαρίου 2019 οι υποβολές για τα 2 νέα προγράμματα ΕΣΠΑ (Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας & Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας) μέσω των οποίων οι επιχειρήσεις θα μπορούν να επιδοτηθούν για δαπάνες εξοικονόμησης ενέργειας. 

Ωστόσο, υπάρχει μια βασική διαφορά μεταξύ των δύο προγραμμάτων. Πιο αναλυτικά:

Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας

 • Κάλυψη Κτηριακών Δαπανών για την Εξοικονόμηση Ενέργειας 
 • Κάλυψη Αγοράς Μηχανημάτων & Εξοπλισμού για την Εξοικονόμηση Ενέργειας

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας :

 • Κάλυψη Αγοράς Μηχανημάτων & Εξοπλισμού για την Εξοικονόμηση Ενέργειας

 

Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας

Το πρόγραμμα αναφέρεται σε επιχειρήσεις οι οποίες εντάσσονται στους Κλάδους του Λιανικού Εμπορίου, της Εστίασης και της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης

 • Έναρξη Υποβολών : 27 Φεβρουαρίου 2019
 • Λήξη Υποβολών : 9 Μαϊου 2019

Επιδοτούμενες Δαπάνες για Εξοικονόμηση Ενέργειας

 1. Παρεμβάσεις επί του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου για εξοικονόμηση ενέργειας
  • Θερμομόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας, δαπέδου, δώματος, στέγης (συμπεριλαμβάνονται και τα συστήματα σκίασης),
  • Αντικατάσταση υφιστάμενων κουφωμάτων με νέα θερμοδιακοπτόμενα ενεργειακά κουφώματα,
  • Επεμβάσεις επί του περιβάλλοντα & εξωτερικού χώρου για την βελτίωση του μικροκλίματος (π.χ. χρήση βλάστησης, φυτεμένο δώμα),
  • Προσθήκη ή αντικατάσταση εξοπλισμού και συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης,
  • Εξοπλισμός και εγκατάσταση μονάδων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης για ιδιοκατανάλωση (Σ.Η.Θ.Y.A.),
  • Αναβάθμιση συστημάτων θέρμανσης, ψύξης χώρων με νέα ενεργειακά αποδοτικότερα,
  • Αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης του συστήματος κλιματισμού,
  • Αντιστάθμιση άεργου ισχύος ηλεκτρικών καταναλώσεων,
  • Εγκατάσταση συστημάτων ανάκτησης ενέργειας από την λειτουργία παραγωγικού και μη παραγωγικού μηχανολογικού εξοπλισμού,
  • Αναβάθμιση συστήματος και ελέγχου φωτισμού.
 2. Μηχανήματα και Εξοπλισμός για εξοικονόμηση ενέργειας

  • Εξοπλισμός και εργασίες για μείωση κατανάλωσης νερού,
  • Προμήθεια συστημάτων Διαχείρισης Ενέργειας (Building Energy Management System),
  • Προμήθεια ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών συσκευών με νέες ενεργειακής σήμανσης Α.

 

Χαρακτηριστικά του Προγράμματος

 • Επενδυτικά Σχέδια από 10.000 έως 150.000€
 • Επιδότηση 50%
 • Η επιχείρηση θα πρέπει να εντάσσεται στην κατηγορία των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (έως και 49 άτομα)

Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ τους δικαιούχους, τις προϋποθέσεις και τις υπόλοιπες επιλέξιμες δαπάνες 

 

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας

Το πρόγραμμα «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» αναφέρεται σε μεταποιητικές και κατασκευαστικές επιχειρήσεις, στον κλάδο της υγείας, σε βιομηχανίες και εργαστήρια, σε εταιρίες μεταφορών και αποθήκευσης, σε επιχειρήσεις χοντρικού εμπορίου καθώς και σε επιχειρήσεις logistics και παροχής υπηρεσιών.

 • Έναρξη Υποβολών : 20 Φεβρουαρίου 2019
 • Οι Αιτήσεις Αξιολογούνται και Εγκρίνονται με Σειρα Προτεραιότητας 

Επιδοτούμενες Δαπάνες για Εξοικονόμηση Ενέργειας

 1. Εξοπλισμός για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κτιριακών υποδομών
  • Εξοπλισμός και εγκατάσταση μονάδων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης για ιδιοκατανάλωση (Σ.Η.Θ.Y.A.),
  • Προμήθεια και εγκατάσταση νέου συστήματος θέρμανσης ή και ψύξης καθώς και παροχής ζεστού νερού χρήσης με σύστημα εκμετάλλευσης ΑΠΕ (χρήση βιομάζας, βιοαερίου, γεωθερμίας, ηλιακής,) και λοιπών πηγών που θεωρούνται ΑΠΕ (αεροθερμικές αντλίες θερμότητας, παθητικά ηλιακά συστήματα θέρμανσης κ.α),
  • Εξοπλισμός και εργασίες αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης του συστήματος κλιματισμού,
  • Αντιστάθμιση άεργου ισχύος ηλεκτρικών καταναλώσεων,
  • Εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης ενέργειας (BEMS),
  • Εξοπλισμός και εργασίες αναβάθμισης συστήματος και ελέγχου φωτισμού στους χώρους παραγωγής / αποθήκευσης.
 2. Εξοπλισμός για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης της παραγωγικής διαδικασίας

  • Δαπάνες για αντικατάσταση καυσίμου,
  • Προμήθεια ηλεκτροκινητήρων υψηλής ενεργειακής απόδοσης,
  • Εξοπλισμός και εγκατάσταση συστημάτων ανάκτησης ενέργειας από την λειτουργία παραγωγικού και μη παραγωγικού μηχανολογικού εξοπλισμού,
  • Αντικατάσταση μονώσεων σωληνώσεων – δικτύων για μείωση απωλειών,
  • Αντικατάσταση, αποσυμπιεστών, ψυκτικών συγκροτημάτων, καυστήρων / λεβήτων, φούρνων, κλιβάνων με νέους υψηλής ενεργειακής απόδοσης ή με σύστημα φυσικού αερίου,
  • Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος EMS για τους χώρους παραγωγής / αποθήκευσης,
  • Αντικατάσταση ηλεκτρικών / ηλεκτρονικών συσκευών με νέες ενεργειακής σήμανσης Α.
 3. Πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών (ISO)
  • Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας (ISO 50001

 

Χαρακτηριστικά του Προγράμματος

 • Επενδυτικά Σχέδια από 20.000 έως 200.000€
 • Επιδότηση από 50% έως και 65%
 • Η επιχείρηση θα πρέπει να εντάσσεται στην κατηγορία των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (έως και 49 άτομα)
 • Η επιχείρηση θα πρέπει να έχει κλείσει τουλάχιστον 3 χρόνια λειτουργίας ( 3 διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας)
 • Η επιχείρηση θα πρέπει να απασχολεί τουλάχιστον 2 άτομα πλήρους απασχόλησης (2 ΕΜΕ)

 Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ τους δικαιούχους, τις προϋποθέσεις και τις υπόλοιπες επιλέξιμες δαπάνες. 

 


Γιατί να επιλέξω την VK PREMIUM για σύμβουλο μου?

Η ομάδα μας αποτελείται από εξειδικευμένα στελέχη με μακροχρόνια πείρα στην σύνταξη, υποβολή και διαχείριση επενδυτικών σχεδίων με ποσοστά επιτυχίας μεγαλύτερα του 92% (στην υποβολή των σχεδίων)

Η VK PREMIUM ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΕ μία από τις καλύτερες και ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων μπορεί να σας βοηθήσει να επιλέξετε προγράμματα επιδοτήσεων που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.