Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο-Εστίαση-Εκπαίδευση

Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο - Εστίαση - Εκπαίδευση

Κατάσταση: Αναμένεται

 

Περί τίνος πρόκειται?

Το πρόγραμμα με τίτλο «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας Εμπόριο-Εστίαση-Εκπαίδευση» αποτελεί το πρώτο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ με στόχο την ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων (έως 50 άτομα) που εντάσσονται στους κλάδους του λιανικού εμπορίου, της εστίασης και της ιδιωτικής εκπαίδευσης.

 

Χαρακτηριστικά του προγράμματος:

 • Προϋπολογισμός πρότασης από 10.000 έως 150.000€
 • Επιδότηση 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

 

Δικαιούχοι :

Δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα έχουν οι υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στις εξής κατηγορίες:

 • Λιανικό Εμπόριο
 • Εστίαση (εστιατόρια, ταβέρνες, ψητοπωλεία, σουβλατζίδικα, πιτσαρίες, fast food,  καφετέριες, bar restaurant κλπ)
 • Ιδιωτική Εκπαίδευση (προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια, γενική, τεχνική, επαγγελματική εκπαίδευση)
 • Παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί καθώς και οι λοιπές υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας

 

Επιδοτούμενες δαπάνες:

Στο πλαίσιο της δράσης, θα χρηματοδοτηθούν δαπάνες, οι οποίες σχετίζονται με :

 • Αγορά μηχανημάτων-εξοπλισμού
 • Παρεμβάσεις σε κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρο για εξοικονόμηση ενέργειας, για αναβάθμιση της υγιεινής & της ασφάλειας και για διευκόλυνση ΑμΕΑ
 • Εξειδικευμένος Εξοπλισμός ΤΠΕ και Λογισμικά
 • Μεταφορικά Μέσα
 • Πιστοποίηση υπηρεσιών ή/και συστημάτων διαχείρισης
 • Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό). Δεν είναι επιλέξιμη η πρόσληψη συζύγων και συγγενών α’ και β’ βαθμού.

 

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να:

 1. έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας,
 2. διαθέτουν, ως κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών αυτών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων.

 

 

Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία.


Η VK PREMIUM ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΕ μία από τις καλύτερες και ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε επιχειρήσεις του κλάδου εμπορίου και υπηρεσιών, μεταποίησης, τουρισμού, logistics, καθώς και σε οργανισμούς ιδιωτικού και δημοσίου τομέα μπορεί να σας βοηθήσει να επιλέξετε προγράμματα επιδοτήσεων που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.

Powered by 360web.gr 360web.gr 360web.gr 360web.gr 360web.gr vkpremium Business consultants