ΕΣΠΑ Λιανικό Εμπόριο

Κατάσταση: Έληξε                                                                                                                                      

Έχετε επιχείρηση λιανικού εμπορίου και ψάχνετε επιδότηση?

 

Οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που εντάσσονται στον κλάδο του λιανικού εμπορίου μπορούν να επιδοτηθούν από το νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόκειται για το πρόγραμμα Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας : Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση το οποίο έχει ως στόχο να ενισχύσει υφιστάμενες επιχειρήσεις  ώστε να αναβαθμίσουν την οργάνωση και λειτουργία τους.

Ποιες επιχειρήσεις εντάσσονται στο πρόγραμμα?

Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις : Επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν έως και 49 άτομα προσωπικό και έχουν τζίρο μικρότερο από 10 εκατ. €

 

Χαρακτηριστικά του προγράμματος για τους επιχειρηματίες Λιανικού Εμπορίου:

 • Προϋπολογισμός πρότασης από 10.000 έως 150.000€
 • Επιδότηση 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

 

Ποιες δαπάνες επιδοτούνται?

 1. Αγορά Μηχανημάτων – Εξοπλισμού
 2. Αγορά λογισμικού και εξειδικευμένου εξοπλισμού πληροφορικής
 3. Εργασίες στα κτίρια, τις εγκαταστάσεις και τον περιβάλλων χώρο της επιχείρησης με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας, την αναβάθμιση της υγιεινής & της ασφάλειας και την διευκόλυνση των ΑμΕΑ (Άτομα με αναπηρία)
 4. Μεταφορικά Μέσα
 5. Ψηφιακή Προβολή (Google Ads, Facebook ads, Instagram ads, YouTube κλπ.)
 6. Συμβουλευτικές υπηρεσίες ψηφιακής προβολής (π.χ email marketing, newsletter campaign, web banners, ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης)
 7. Πιστοποίηση υπηρεσιών ή/και διαδικασιών (ISO)
 8. Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου
 9. Δαπάνες Μελετών – Κατάρτισης
 10. Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό). Δεν είναι επιλέξιμη η πρόσληψη συζύγων και συγγενών α’ και β’ βαθμού.

 

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα? 

 1. Η εταιρία θα πρέπει να εντάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων
 2. Η επιχείρηση θα πρέπει να έχει κλείσει τουλάχιστον 3 χρόνια λειτουργίας ( 3 διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας)
 3. Η επιχείρηση θα πρέπει να απασχολεί 1 τουλάχιστον υπάλληλο πλήρους απασχόλησης (1 ΕΜΕ)

 

Ποιες είναι οι επιχειρήσεις Λιανικού Εμπορίου που εντάσσονται στο πρόγραμμα?

Ενδεικτικά ορισμένες επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου που δικαιούνται επιδότηση :

 • Εμπόριο Αυτοκινήτων & Ανταλλακτικών
 • Εμπόριο Φρούτων & Λαχανικών
 • Εμπόριο ρούχων & υποδημάτων
 • Κρεοπωλεία
 • Βιβλιοπωλεία
 • Φαρμακεία
 • Αρτοπωλεία
 • Ζαχαροπλαστεία
 • Κάβες
 • Κοσμηματοπωλεία & Καλλυντικά Είδη
 • Εξοπλισμός Ήχου & Εικόνας
 • Σιδηροπωλεία
 • Ηλεκτρικά Οικιακά Είδη
 • Αθλητικά Είδη
 • Καταστήματα Επίπλων
 • Καταστήματα εξοπλισμού Πληροφορικής, Η/Υ
 • Καταστήματα Κλωστοϋφαντουργίας

Ενδιαφέρομαι για το πρόγραμμα Λιανικού Εμπορίου


  ΝαιΟχι


  ΝαιΟχι


  Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία.
  Η VK PREMIUM ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΕ μία από τις καλύτερες και ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε επιχειρήσεις του κλάδου εμπορίου και υπηρεσιών, μεταποίησης, τουρισμού, logistics, καθώς και σε οργανισμούς ιδιωτικού και δημοσίου τομέα μπορεί να σας βοηθήσει να επιλέξετε προγράμματα επιδοτήσεων που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.