ΕΣΠΑ Εκπαίδευση

Κατάσταση: Έληξε                                                                                                                                     

Παρέχετε υπηρεσίες Ιδιωτικής Εκπαίδευσης? Δικαιούστε Επιδότηση

 

Οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες ιδιωτικής εκπαίδευσης  μπορούν να επιδοτηθούν από το νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020. Η επιδότηση εντάσσεται στο πλαίσιο του πρόγραμμα Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας : Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση το οποίο έχει ως στόχο να ενισχύσει υφιστάμενες επιχειρήσεις  βοηθώντας τους να αναβαθμίσουν την οργάνωση και λειτουργία τους.

Ποιες επιχειρήσεις εντάσσονται στο πρόγραμμα?

Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις : Επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν έως και 49 άτομα προσωπικό και έχουν τζίρο μικρότερο από 10 εκατ. €

 

Χαρακτηριστικά του προγράμματος:

 • Προϋπολογισμός πρότασης από 10.000 έως 150.000€
 • Επιδότηση 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

 

Ποιες δαπάνες επιδοτούνται?

 1. Αγορά Μηχανημάτων – Εξοπλισμού
 2. Αγορά λογισμικού και εξειδικευμένου εξοπλισμού πληροφορικής
 3. Εργασίες στα κτίρια, τις εγκαταστάσεις και τον περιβάλλων χώρο της επιχείρησης με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας, την αναβάθμιση της υγιεινής & της ασφάλειας και την διευκόλυνση των ΑμΕΑ (Άτομα με αναπηρία)
 4. Μεταφορικά Μέσα και τοποθέτηση ειδικού εξοπλισμού (πχ. ράμπες σε σχολικά οχήματα για διευκόλυνση μαθητών ΑΜΕΑ )
 5. Ψηφιακή Προβολή (Google Ads, Facebook ads, Instagram ads, YouTube κλπ.)
 6. Συμβουλευτικές υπηρεσίες ψηφιακής προβολής (π.χ email marketing, newsletter campaign, web banners, ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης)
 7. Πιστοποίηση υπηρεσιών ή/και διαδικασιών (ISO)
 8. Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου
 9. Δαπάνες Μελετών – Κατάρτισης
 10. Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό). Δεν είναι επιλέξιμη η πρόσληψη συζύγων και συγγενών α’ και β’ βαθμού.

 

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις συμμετοχής για το πρόγραμμα της Εκπαίδευσης? 

 1. Η εταιρία θα πρέπει να εντάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων
 2. Η επιχείρηση θα πρέπει να έχει κλείσει τουλάχιστον 3 χρόνια λειτουργίας ( 3 διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας)
 3. Η επιχείρηση θα πρέπει να απασχολεί 3 τουλάχιστον υπαλλήλους  πλήρους απασχόλησης (3 ΕΜΕ)

 

Ποιες είναι οι επιχειρήσεις Ιδιωτικής Εκπαίδευσης που εντάσσονται στο πρόγραμμα?

Ενδεικτικά ορισμένες επιχειρήσεις ιδιωτικής εκπαίδευσης που δικαιούνται επιδότηση :

 • Προσχολική Εκπαίδευση (νηπιαγωγεία)
 • Βρεφονηπιαγωγεία
 • Παιδικοί σταθμοί
 • Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
 • Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
 • Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
 • Ανώτατη Εκπαίδευση
 • Αθλητική & Ψυχαγωγική Εκπαίδευση (πχ. Αεροβική γυμναστική, εκμάθηση θαλάσσιων σπορ, καταδύσεις, ιππασία κλπ)
 • Πολιτιστική Εκπαίδευση
 • Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών
 • E-learning (ξενόγλωσση εκπαίδευση)

 

Ενδιαφέρομαι για το πρόγραμμα Εκπαίδευσης


  ΝαιΟχι


  ΝαιΟχι


  ΝαιΟχι


  Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία.
  Η VK PREMIUM ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΕ μία από τις καλύτερες και ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε επιχειρήσεις του κλάδου εμπορίου και υπηρεσιών, μεταποίησης, τουρισμού, logistics, καθώς και σε οργανισμούς ιδιωτικού και δημοσίου τομέα μπορεί να σας βοηθήσει να επιλέξετε προγράμματα επιδοτήσεων που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.