1,5 δισ. ευρώ σε επιδοτήσεις για την ψηφιακή & πράσινη μετάβαση επιχειρήσεων – Ενισχυόμενοι κλάδοι & Προϋποθέσεις

1 δισ. ευρώ από το νέο ΕΣΠΑ για την ψηφιακή & πράσινη μετάβαση μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Περίπου 1,5 δις ευρώ σε επιδοτήσεις για την ψηφιακή & πράσινη μετάβαση επιχειρήσεων είναι το συνολικό ποσό που θα δοθεί από το ΕΣΠΑ 2021-2027, το Ταμείο Ανάκαμψης και τον Αναπτυξιακό Νόμο εντός των επόμενων μηνών. 

Επομένως, θα θέλαμε να τονίσουμε τις σημαντικές ευκαιρίες χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων από τα ενεργά & αναμενόμενα επιδοτούμενα προγράμματα για τις επιχειρήσεις που ανήκουν σε σχεδόν όλους τους τομείς της οικονομίας.

Παρακάτω παρουσιάζουμε τα βασικά στοιχεία και προϋποθέσεις για το κάθε επιδοτούμενο πρόγραμμα που είναι ενεργό ή αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα.

1. Επιδοτήσεις έως 75% – «Επιχειρηματικότητα 360ᵒ». 

Το καθεστώς «Επιχειρηματικότητα 360ᵒ» παρέχει ενισχύσεις έως 75% στο σύνολο των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στον Αναπτυξιακό Νόμο, πλην συγκεκριμένων κατηγοριών.

Ενδεικτικά επενδυτικά σχέδια που επιδοτούνται:

Αθλητικές εγκαταστάσεις

 • Υπηρεσίες γηπέδων (4Χ4, 5Χ5 κλπ) ποδόσφαιρου, basket, tennis κλπ. με κατασκευή τουλάχιστον έξι (6) γηπέδων
 • Υπηρεσίες κολυμβητηρίου (πισίνας) διαστάσεων άνω των 25 μέτρων αποκλειστικά για αθλητικούς σκοπούς

Κέντρα αποθεραπείας – γηροκομεία

 • Δημιουργία κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης, με ελάχιστο ύψος άνω του ενός (1) εκατομμυρίου ευρώ
 • Επενδύσεις για την παροχή Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία, με ελάχιστο ύψος άνω του ενός (1) εκατομμυρίου ευρώ
 • Παροχή υπηρεσιών οίκων ευγηρίας με ελάχιστο ύψος άνω του ενός (1) εκατομμυρίου ευρώ

Επαγγελματικά πλυντήρια & σιδερωτήρια

 • Υπηρεσίες Μηχανικών Πλυντηρίων και Υπηρεσίες Σιδερωτηρίου Ρούχων των οποίων η δραστηριότητα αφορά, σε ποσοστό άνω του 60%, υπηρεσίες σε νοσοκομεία, ξενοδοχεία, οίκους ευγηρίας κ.λπ.

Παραγωγή ταινιών

 • Δημιουργία μόνιμων εγκαταστάσεων «studios» για την παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, τηλεοπτικών προγραμμάτων και ηχογραφήσεων

Ανακύκλωση

 • Επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων
 • Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων απορριμμάτων
 • Υπηρεσίες επεξεργασίας μη επικίνδυνων απορριμμάτων για τελική διάθεση
 • Υπηρεσίες κομποστοποίησης απορριμμάτων
 • Υπηρεσίες λιπασματοποίησης απορριμμάτων
 • Αποσυναρμολόγηση παλαιών ειδών
 • Υπηρεσίες αποσυναρμολόγησης αχρηστευμένων ειδών
 • Διάλυση (κανιβαλισμός) μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και άλλων βαρέων μεταλλικών απορριμμάτων
 • Μηχανική ή χημική επεξεργασία μεταλλικών απορριμμάτων
 • Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών

Υποβολή αιτήσεων έως 10 Απριλίου 2023.

Τα επενδυτικά σχέδια με προϋπολογισμό άνω των 100.000 € μπορούν να ενισχυθούν από το παρόν καθεστώς, εκτός από εκείνα τα επενδυτικά σχέδια για τα οποία αναφέρεται ρητά μεγαλύτερο ύψος προϋπολογισμού.


2Επιδοτούμενο πρόγραμμα “Έξυπνη Μεταποίηση” για μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις

Επιδοτήσεις για την ψηφιακή & πράσινη μετάβαση επιχειρήσεων παρέχονται από το νέο αυτό πρόγραμμα που στοχεύει στην ενίσχυση επενδύσεων σχετικά με την αυτοματοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας μέσω της χρήσης τεχνολογιών έξυπνης μεταποίησης, ρομποτικών συστημάτων & τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ).

Κατάσταση: έληξε η περίοδος υποβολής αιτήσεων

Δικαιούχοι: πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

Προϋπολογισμός επενδυτικού σχεδίου: 250.000 € έως 6.000.000 €

Ποσοστό επιδότησης: από 25% έως και 75% ανάλογα με την περιοχή υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και το μέγεθος της επιχείρησης.

3. Χρηματοδότηση μέσω δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας (RRF)

Το 1,5 δις ευρώ αφορά μόνο τις επιδοτήσεις για την ψηφιακή & πράσινη μετάβαση επιχειρήσεων. Παράληλλα, επιπλέον πόροι για την επιχείρηση μπορούν να αντληθούν μέτω των χαμηλότοκων δανείων ΤΑΑ. Η χρηματοδότηση μέσω ΤΑΑ πιστευουμε ότι μπορεί να υποστηρίξει την επενδυτικά έργα από όλους τους τομείς, καθώς πρόκειται για δάνεια με εξαιρετικά χαμηλό επιτόκιο για τα ελληνικά δεδομένα, τα οποία εξασφαλίζουν τα απαραίτητα κεφάλαια για την ταχύτερη υλοποίηση των επενδύσεων αυτών.

Οφέλη δανειοδότησης μέσω ΤΑΑ

 • Χαμηλό και σταθερό επιτόκιο από 0,35%
 • Διάρκεια δανείου έως 15 έτη
 • Δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 3 έτη
 • Χρηματοδοτείται και η αγορά οικοπέδου

Για τις μεσαίες και τις μεγάλες επιχειρήσεις που θα υποβάλουν αίτηση, το ελάχιστο επιτόκιο χορήγησης δανείων του ΤΑΑ έχει διαμορφωθεί σε ελάχιστο επιτόκιο από 1%.


Αναμενόμενα προγράμματα

1. Αναμενόμενο πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» για υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (τουρισμός – εμπόριο – υπηρεσίες)

Αναμένουμε την επίσημη πρόσκληση του προγράμματος που έχει ως στόχο τη βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ποσοστό επιδότησης: από 40% έως και 50% ανάλογα με το είδος της δαπάνης και το μέγεθος της επιχείρησης.

Προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων:

 • Για τους κλάδους εμπορίου και υπηρεσιών ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους έως € 100.000.
 • Για τον κλάδο του τουρισμού ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους από € 50.000 έως και € 500.000. Η δυναμικότητα της τουριστικής μονάδας θα πρέπει να είναι έως εκατό κλίνες.


2. Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων». 

Το πρόγραμμα καλύπτει στοχευμένες ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) ανάλογα με την υφιστάμενη ψηφιακή και τεχνολογική ωριμότητά τους και διακρίνεται σε 3 επιμέρους δράσεις.

 • Δράση 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ (Προδημοσίευση )

Ο συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός (Π/Υ) ορίζεται από €18.000 έως και €30.000.

 • Δράση 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ (Προδημοσίευση)

Ο συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός (Π/Υ) ορίζεται από €50.000 έως και €650.000.

 • Δράση 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ (Προδημοσίευση)

Ο συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός (Π/Υ) ορίζεται από €200.001 έως και €1.200.000.

Μέχρι τις 31 Ιανουαρίου αναμένεται η προκύρηξη του προγράμματος, όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γ.Τσακίρης.


3.   Επιδότηση έως 50% για μικρομεσαίες επιχειρήσεις – ΕΣΠΑ «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ»

Ανακοινώθηκε η προκύρηξη του προγράμματος «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ».

Δράση 1 – Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ

Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός επενδυτικού σχεδίου: 200.001 € έως και 1.000.000 €.

Ποσοστό επιδότησης: έως 50%, ανάλογα το μέγεθος της επιχείρησης και την Περιφέρεια όπου θα υλοποιηθεί η επένδυση.

Επιλέξιμες δαπάνες 

 • Δαπάνες για «Πράσινη Μετάβαση» GREEN
  • εξοπλισμός βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης
  • εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ για ιδιoκατανάλωση
  • εξοπλισμός εξοικονόμησης ενέργειας
  • εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας
 • Κτίρια, εγκαταστάσεις , περιβάλλων χώρος
 • Μεταφορικά Μέσα (υποχρεωτικά ηλεκτρικά)
 • Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός
 • Πιστοποίηση προϊόντων – υπηρεσιών – διαδικασιών
 • Δαπάνες marketing και συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις
 • Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων
 • Υπηρεσίες, σχεδιασμού, συσκευασίας, ετικέτας, branding
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Δράση 2 – Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ

Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός επενδυτικού σχεδίου: από 30.000 € έως 200.000 €.

Ποσοστό επιδότησης: έως 50%.

Επιλέξιμες δαπάνες 

 • Δαπάνες για «Πράσινη Μετάβαση» GREEN
  • εξοπλισμός βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης
  • εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ για ιδιoκατανάλωση
  • εξοπλισμός εξοικονόμησης ενέργειας
  • εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας
 • Κτίρια, εγκαταστάσεις , περιβάλλων χώρος
 • Μεταφορικά Μέσα (υποχρεωτικά ηλεκτρικά)
 • Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός
 • Πιστοποίηση προϊόντων – υπηρεσιών – διαδικασιών
 • Δαπάνες marketing και συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις
 • Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων
 • Υπηρεσίες, σχεδιασμού, συσκευασίας, ετικέτας, branding

Ενημερώνουμε ότι η υποβολή αιτήσεων επιδότησης στα δύο επιδοτούμενα προγράμματα «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» και «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» της δράσης “Πράσινη Μετάβαση ΜΜΕ” δεν είναι δυνατή για τις Περιφέρειες Αττικής και Ν. Αιγαίου λόγω εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού, προσαυξημένου κατά 20%.

Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι παραμένει ως δυνατότητα η επεξεργασία αιτήσεων χρηματοδότησης, υπό τη μορφή σχεδίου στο ΟΠΣΚΕ. Επισημαίνεται ότι, ανάλογα με την πορεία της διαδικασίας αξιολόγησης, ενδέχεται να ενεργοποιηθεί εκ νέου η δυνατότητα οριστικοποίησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης, για την οποία θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση από τον φορέα διαχείρισης.


Από τα παραπάνω προγράμματα συμπεραίνουμε ότι 1,5 δις ευρώ για την ψηφιακή & πράσινη μετάβαση επιχειρήσεων που θα δοθεί με τη μορφή επιδοτήσεων εντός των επόμενων μηνών αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία ανάπτυξης για τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα ή να καλέσετε στο 210-6835560.

Φόρμα Επικοινωνίας

CAPTCHA image

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση