Αναπτυξιακός Νόμος: Εγκρίθηκαν 305 επενδυτικά σχέδια – Τι κίνητρα προσφέρει ο Νέος Αναπτυξιακός και πότε τίθεται σε εφαρμογή

Αναπτυξιακός Νόμος - εγκρίσεις

Συνολικά 305 νέα επενδυτικά σχέδια εγκρίθηκαν στα καθεστώτα ενίσχυσης «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Μικρές-Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 και έλαβαν ενισχύσεις συνολικού ύψους 722,3 εκατ. Ευρώ. Πιο συγκεκριμένα, το συνολικό ποσό της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης αγγίζει τα 538 εκ. ευρώ και η ενίσχυση με τη μορφή φορολογικής απαλλαγής ανέρχεται στα 184,3 εκ. ευρώ.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων επεσήμανε πως μέσα από διαρκείς μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες, έχουν βελτιωθεί οι γραφειοκρατικές διαδικασίες και ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος του 2022 θα ενισχύσει νέα επενδυτικά σχέδια με ταχείς ρυθμούς.

Πιο αναλυτικά:

 • Στον 6ο κύκλο του καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα» εγκρίθηκαν 40 επενδυτικά σχέδια.

Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης ανέρχεται στο ύψος των 19.805.817,60 ευρώ και το συνολικό ποσό της ενίσχυσης με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής ανέρχεται στο ποσό των 114.250.986,79 ευρώ.

 • Στον 7ο κύκλο του καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα» εγκρίθηκαν 46 επενδυτικά σχέδια.

Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης ανέρχεται στο ύψος των 64.930.142,58 ευρώ και το συνολικό ποσό της ενίσχυσης με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής ανέρχεται στο ποσό των 70.071.743,52 ευρώ.

 • Στον 4ο κύκλο του καθεστώτος «Μικρές Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις» εγκρίθηκαν 94 επενδυτικά σχέδια.

Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης ανέρχεται στο ύψος των 187.591.783,58 ευρώ και δεν απαιτείται ενίσχυση με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής.

 • Στον 5ο κύκλο του καθεστώτος «Μικρές Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις» εγκρίθηκαν 125 επενδυτικά σχέδια.

Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης ανέρχεται στο ύψος των 265.503.223,54 ευρώ και δεν απαιτείται ενίσχυση με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής.


Aναμένεται να τεθεί σε ισχύ ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος- Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη, ο οποίος προβλέπεται ότι θα παράσχει ενισχύσεις επενδύσεων αυξημένες κατά 5% – 25%, σε σχέση με σήμερα. Τα ποσοστά ενισχύσεων σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες θα κυμανθούν έως 50% για τις μεγάλες επιχειρήσεις, 60% για τις μεσαίες και 75% για τις μικρές.


Προσφερόμενα Κίνητρα Επενδύσεων από τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο

 • Φορολογική απαλλαγή: Συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος. Ο φορέας μπορεί να αξιοποιήσει το σύνολο της δικαιούμενης ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής εντός 15 φορολογικών ετών
 • Επιχορήγηση: Συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού, για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης: Συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), η οποία συνάπτεται για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού
 • Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης: Συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο μέρους του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο. Υπολογίζεται για δύο (2) έτη από τη δημιουργία κάθε θέσης
 • Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου (αφορά αποκλειστικά το καθεστώς  «Νέο Επιχειρείν»), μέσω ταμείου συμμετοχών, με τις εξής μορφές:
  • Ίδια κεφάλαια ή οιονεί ίδια κεφάλαια ή επενδυτική χορηγία για την παροχή επενδύσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου άμεσα ή έμμεσα σε επιλέξιμες επιχειρήσεις
  • δάνεια για την παροχή επενδύσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου άμεσα ή έμμεσα σε επιλέξιμες επιχειρήσεις

Το άρθρο ενημερώθηκε στις 28/07/2022


Είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινήσεις.

Μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα ή να καλέσετε στο 210-6835560.

Φόρμα Δωρεάν Προαξιολόγησης

CAPTCHA image

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση