ΕΣΠΑ 2021 – 2027: επιδοτήσεις έως 50% για την ψηφιακή & πράσινη μετάβαση μικρομεσαίων επιχειρήσεων

1 δισ. ευρώ από το νέο ΕΣΠΑ για την ψηφιακή & πράσινη μετάβαση μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Σημαντικές χρηματοδοτικές ευκαιρίες παρουσιάζουν τα δύο νέα επιδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021 – 2027 (ΕΠΑνΕΚ) που παρέχουν επιδοτήσεις έως 50% για την ψηφιακή & πράσινη μετάβαση μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ποια προγράμματα ΕΣΠΑ παρέχουν επιδότηση έως 50% σε μικρομεσαίεες επιχειρήσεις;

Τα επιδοτούμενα προγράμματα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» και «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» του ΕΣΠΑ Ανταγωνιστικότητα 2021 – 2027 με συνολικό προϋπολογισμό ενός δις ευρώ, επιδοτούν τις επενδύσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων που θέλουν να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή τους μετάβαση.

ΕΣΠΑ «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Η δράση καλύπτει στοχευμένες ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αφορούν σε δαπάνες για αγορά λογισμικού & τεχνολογικού εξοπλισμού.

Επιδοτούμενοι τομείς

Εκδοτικές δραστηριότητες

Εκπαίδευση

Κατασκευή ενδυμάτων

Λιανικό εμπόριο

Μεταποιητικές δραστηριότητες

Νοσοκομειακές και ιατρικές υπηρεσίες

Νομικές, μεσιτικές, διαφημιστικές, συμβουλευτικές υπηρεσίες

Παραγωγή τροφίμων & ποτών

Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών

Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων

Λογιστικές υπηρεσίες

Παραγωγή φαρμάκων

Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες

Υπηρεσίες αποθήκευσης & μεταφοράς

Υπηρεσίες μηχανικών & παροχής τεχνικών συμβουλών

Υπηρεσίες εστίασης (π.χ. εστιατόρια, φαστ φουντ, bar, κτλ.)

Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων

Χονδρικό εμπόριο

Δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας

Να σημειώσουμε ότι στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που λειτουργούν με καθεστώς franchising.

Δικαιούχοι είναι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που απασχολούν τουλάχιστον 3 ΕΜΕ (υπαλλήλους) πλήρους απασχόλησης και έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση.

Γενικά, το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται έως 50%. Ωστόσο, στις περιοχές «δίκαιης μετάβασης» το ποσοστό διαμορφώνεται στο 60% του επενδυτικού σχεδίου.

Ο συνολικός επιδοτούμενος προϋπολογισμός (Π/Υ) της αίτησης χρηματοδότησης κυμαίνεται από €18.000 έως και € 1.200.000 ανάλογα με τη δράση που θα επιλέξει η επιχείρηση.

Το πρόγραμμα διακρίνεται σε 3 επιμέρους δράσεις:

ΕΣΠΑ Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός


ΕΣΠΑ Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ


ΕΣΠΑ Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ


ΕΣΠΑ «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ»

Σκοπός της δράσης είναι η υποστήριξη ισχυρών και ανταγωνιστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω της ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, καθώς και στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών.

Επιδοτούμενοι τομείς

Παραγωγή χρωμάτων, βερνικιών και παρόμοιων επιχρισμάτων

Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών, αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού

Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων

Κατασκευή ειδών ένδυσης

Κατασκευή ειδών ένδυσης και υποδημάτων

Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων

Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ηλεκτρικών οικιακών συσκευών

Ιατρικές και νοσοκομειακές, ενδονοσοκομειακές ιατρικές υπηρεσίες

Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων τηλεοπτικών προγραμμάτων και ηχογραφήσεων

Ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα καταλύματα

Υπηρεσίες κατασκήνωσης (κάμπιγκ)

Λιανικό εμπόριο

Χονδρικό εμπόριο (τρόφιμα, ποτά, ενδύματα, φάρμακα, μηχανήματα, κτλ)

Υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου

Πληροφορική (κατασκευή software, websites, apps, κτλ.)

Νομικές, λογιστικές, διαφημιστικές υπηρεσίες

Γήπεδα (4Χ4, 5Χ5 κλπ) ποδόσφαιρου, καλαθοσφαίρισης, αντισφαίρισης, καρτ

Εκπαίδευση

Εκδοτικές δραστηριότητες

Υπηρεσίες εστίασης (εστιατόρια, bar, αναψυκτήρια, catering)

Κέντρα αισθητικής και φυσικής ευεξίας

Δικαιούχοι είναι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που απασχολούν τουλάχιστον 2 ΕΜΕ (υπαλλήλους) πλήρους απασχόλησης το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης και έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση.

Γενικά, το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται έως 50% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή όπου θα υλοποιηθεί η επένδυση.

Επιδοτούνται δαπάνες που αφορούν σε κτίρια, εγκαταστάσεις, μηχανήματα, περιβάλλων χώρο, μεταφορικά μέσα (υποχρεωτικά ηλεκτρικά), μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων, δαπάνες marketing και συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις.

Επίσης επιδοτούνται δαπάνες για «Πράσινη Μετάβαση» GREEN (εξοπλισμός βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης, εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ για ιδιoκατανάλωση, εξοπλισμός εξοικονόμησης ενέργειας και εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας).

Το πρόγραμμα διακρίνεται σε 2 επιμέρους δράσεις:

ΕΣΠΑ «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ»


ΕΣΠΑ «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ»


Με σειρά προτεραιότητας η ένταξη των επιχειρήσεων

Η υπαγωγή των επιχειρήσεων στα προγράμματα αυτά γίνεται με σειρά προτεραιότητας και όχι μέσω συγκριτικής αξιολόγησης, όπως ίσχυε παλαιότερα. Πλέον, την ένταξή τους στις δράσεις θα διασφαλίζουν πρώτα οι επιχειρήσεις των οποίων οι αιτήσεις έχουν προηγηθεί και η σειρά προτεραιότητας θα τηρείται μέχρι να εξαντληθεί ο προϋπολογισμός.

Ενημερώνουμε ότι η υποβολή αιτήσεων επιδότησης στα δύο επιδοτούμενα προγράμματα «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» και «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» της δράσης “Πράσινη Μετάβαση ΜΜΕ” δεν είναι δυνατή για τις Περιφέρειες Αττικής και Ν. Αιγαίου λόγω εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού, προσαυξημένου κατά 20%.

Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι παραμένει ως δυνατότητα η επεξεργασία αιτήσεων χρηματοδότησης, υπό τη μορφή σχεδίου στο ΟΠΣΚΕ. Επισημαίνεται ότι, ανάλογα με την πορεία της διαδικασίας αξιολόγησης, ενδέχεται να ενεργοποιηθεί εκ νέου η δυνατότητα οριστικοποίησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης, για την οποία θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση από τον φορέα διαχείρισης.


VK PREMIUM Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων έχει πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στην υποβολή φακέλων για επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ, με σχεδόν 100% επιτυχία στις εγκρίσεις.

Περισσότερες πληροφορίες μέσω της παρακάτω φόρμας επικοινωνίας ή στα τηλέφωνα 210-6835560 και 210-6835551.


Φόρμα Επικοινωνίας

CAPTCHA image

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση