ΕΣΠΑ 2021 – 2027: νέα επιδοτούμενα προγράμματα για την ψηφιακή & πράσινη μετάβαση μικρομεσαίων επιχειρήσεων

1 δισ. ευρώ από το νέο ΕΣΠΑ για την ψηφιακή & πράσινη μετάβαση μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Σημαντικές χρηματοδοτικές ευκαιρίες παρουσιάζουν τα δύο νέα επιδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021 – 2027 (ΕΠΑνΕΚ) που αναμένεται να ξεκινήσουν εντός Νοεμβρίου, τα οποία αφορούν στην ψηφιακή & πράσινη μετάβαση μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Όπως πρόσφατα ανακοίνωσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, οι δυο πρώτες δράσεις «Ψηφιακή Μετάβαση των ΜμΕ» και «Πράσινη Μετάβαση των ΜμΕ» του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 για μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), θα ενεργοποιηθούν το επόμενο δίμηνο με συνολικό προϋπολογισμό 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Τα δύο πρώτα επιδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ “Ανταγωνιστικότητα”

Το πρώτο επιδοτούμενο πρόγραμμα αφορά στην «Ψηφιακή Μετάβαση των ΜμΕ» με τον πρώτο κύκλο προκηρύξεων να έχει προϋπολογισμό ύψους 300 εκατ. ευρώ. Η υποβολή αιτήσεων θα ξεκινήσει εντός Δεκεμβρίου και θα αφορά χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων με χαμηλή ψηφιακή ετοιμότητα.

Πιο συγκεκριμένα, το επιδοτούμενο πρόγραμμα που αφορά στην ψηφιακή μετάβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα έχει 3 σκέλη: βασικός ψηφιακός μετασχηματισμός, μετασχηματισμός αιχμής και προηγμένος ψηφιακός μετασχηματισμός. Η κάθε εταιρία θα επιλέγει ένα από τα τρία σκέλη ανάλογα με το βαθμό ψηφιακής της ωριμότητας.

Το δεύτερο το επιδοτούμενο πρόγραμμα αφορά στην «Πράσινη Μετάβαση των ΜμΕ» που περιλαμβάνει πόρους 700 εκατ. ευρώ. Η υποβολή αιτήσεων θα ξεκινήσει τέλος Δεκέμβρίου και αφορά στην αναβάθμιση της παραγωγικής λειτουργίας των ΜμΕ με την αξιοποίηση λύσεων φιλικών προς το περιβάλλον ενώ συγχρόνως θα καταστήσουν τις επιχειρήσεις περισσότερο ανταγωνιστικές. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρόσκλησης, εκτός της επιχορήγησης των παραγωγικών παγίων, θα επιχορηγείται και η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών panels σε ΜμΕ, για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για ίδια κατανάλωση, όχι όμως για «net metering». Στόχος της δράσης είναι η περαιτέρω μείωση του λειτουργικού κόστους των ΜμΕ μέσω της ενίσχυσης επιχειρηματικών σχεδίων για την εξοικονόμηση ενέργειας.

Τα παραπάνω επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ θα επιδοτούν και συμβατικές δαπάνες όπως αγορά εξοπλισμού, κατασκευή υποδομών, προβολή, υπηρεσίες στήριξης (π.χ. διοίκησης, μάρκετινγκ και σχεδιασμού) και επενδύσεις καινοτομία (π.χ. οργανωτική ή μάρκετινγκ) οι οποίες θα πρέπει να αποτελούν μέρος ενός πλήρους επιχειρηματικού σχεδίου.

Εγκρίσεις αιτήσεων ακόμα και σε έναν μήνα

Βάσει της νέας προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2021-2027, η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων που θα υποβληθούν θα γίνει με σειρά προτεραιότητας εφαρμόζοντας τη διαδικασία FIFO (First In-First Out). Έτσι, δεν αποκλείεται οι πρώτες εκταμιεύσεις να γίνουν ακόμη και πριν το τέλος του έτους. Μάλιστα, η ένταξη μιας ώριμης επένδυσης μπορεί να λάβει έγκριση, ακόμη και σε διάστημα μόλις ενός μηνός, από την υποβολή της αίτησης. Οι υποβολές των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους θα γίνουν ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

Αναμένονται οι δράσεις «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» και «Αλλάζω Συσκευή» για επιχειρήσεις

Επιπλέον, έως το τέλος του 2022, θα ανακοινωθούν δύο προγράμματα επιδότησης επιχειρήσεων, τα οποία θα συνδράμουν στην εξοικονόμηση ενέργειας από επιχειρήσεις.

Πιο συγκεκριμένα, εντός Δεκεμβρίου θα γίνει προδημοσίευση του οδηγού του προγράμματος «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» ύψους 360 εκ. ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Θα αφορά τους κλάδους του τουρισμού, των υπηρεσιών και μέρος επιχειρήσεων του δευτερογενούς τομέα. Αμέσως μετά την προδημοσίευση, οι δαπάνες που θα γίνονται θα θεωρούνται επιλέξιμες προς επιδότηση.

Επίσης σύντομα θα ανακοινωθεί ο οδηγός για το πρόγραμμα «Αλλάζω Συσκευή» για τις επιχειρήσεις, με ύψος προϋπολογισμού στα 160 εκ. ευρώ και θα αφορά στην αντικατάσταση κλιματιστικών και συστημάτων θέρμανσης.

Οι 3 βασικές αλλαγές του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027

1. Στη νέα προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ 2021 – 2027 τα επιδοτούμενα προγράμματα θα είναι μεγάλου προϋπολογισμού έτσι ώστε να μπορούν να χρηματοδοτήσουν ένα αντίστοιχο πλήθος επιχειρήσεων από όλους τους κλάδους. 

2. Επίσης μια επιχείρηση που επιθυμεί να επενδύσει σε ένα σύνολο ενεργειών, θα μπορεί να χρηματοδοτηθεί από ένα και μόνο πρόγραμμα, καθώς στους όρους και στις προϋποθέσεις του θα περιλαμβάνεται και θα καλύπτεται σχεδόν το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών και ενεργειών που απαιτούνται για την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου επενδυτικού σχεδίου. 

3. Το κάθε πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2021 – 2027, θα παραμένει ανοικτό ως προς την υποβολή αιτήσεων έως την εξάντληση του προϋπολογισμού, ενώ σε όποια δράση καταγραφεί μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τις επιχειρήσεις, θα επιδιώκεται με βάση τους διαθέσιμους πόρους να αναχρηματοδοτηθεί, ώστε να επωφεληθούν περισσότερες επιχειρήσεις.

Οι ενεργές επιδοτήσεις

Tην περίοδο αυτή υπάρχουν 4 επιδοτούμενα προγράμματα τα οποία βρίσκονται στη φάση υποβολής αιτήσεων ή αναμονής εκρίσεων και τα οποία μπορούν να ενισχύσουν δραστηριότητες που ανήκουν στην μεταποίηση, τουρισμό, ανάπτυξη λογισμικού & ψηφιακών προϊόντων καθώς να στηρίξουν τις νεοφυείς επιχειρήσεις.

Παρουσιάζουμε τα βασικά στοιχεία και προϋποθέσεις για το κάθε επιδοτούμενο πρόγραμμα:

Ανάπτυξη ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών από μικρομεσαίες επιχειρήσεις

 Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις που ασχολούνται με την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών που εμπίπτουν στον κλάδο πληροφορικής και επικοινωνιών, μπορούν να λάβουν επιδότηση έως 70% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

Τα επενδυτικά σχέδια που θα προταθούν προς ενίσχυση στο πλαίσιο του προγράμματος, απαιτείται να έχουν συνολικό προϋπολογισμό από € 200.0000 έως € 2.000.000.

 ✅ Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 31/12/2022.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα “Ανάπτυξη ψηφιακών προϊόντων & υπηρεσίών”


Επιδότηση σε startups εγγεγραμμένες στο «Elevate Greece»

Το πρόγραμμα παρέχει μη επιστρεπτέα επιδότηση από €5.000 έως €100.000 για κεφάλαιο κίνησης, σε ποσοστό 80% των εξόδων που είχαν στο 2020 ή 2021.

Δικαιούχοι είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (έως 249 άτομα προσωπικό) που είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο “Elevate Greece”.

✅ Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 30/11/2022.

Μάθετε περισσότερα για την επιδότηση “Elevate Greece”


Επιδοτήσεις έως 75% στους κλάδους μεταποίησης & εφοδιαστικής αλυσίδας

Το καθεστώτος “Μεταποίηση & Εφοδιαστική αλυσίδα” του Αναπτυξιακού Νόμου, ενισχύει τις επιχειρήσεις με επιδότηση, φορολογική απαλλαγή, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, για την ίδρυση και εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων των κλάδων μεταποίησης και εφοδιαστικής αλυσίδας. Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, η ενίσχυση περιλαμβάνει τα ανωτέρω κίνητρα πλην της επιδότησης.

Ενδεικτικές δραστηριότητες που επιδοτούνται

Μέγιστα ποσά ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο:

  • έως 3.000.000 € για μικρές επιχειρήσεις

Για μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις (απασχολούν περισσότερα από 50 άτομα προσωπικό):

  • έως 5.000.000 € (φορολογική απαλλαγή)
  • έως 3.000.000 € (επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης & επιδότηση νέων θέσεων εργασίας)

Το ελάχιστο ύψος επενδυτικού σχεδίου για το οποίο μπορεί να υποβληθεί αίτηση είναι 100.000 για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις (που απασχολούν 1 έως 10 άτομα προσωπικό).

✅ Αναμένεται νέος κύκλος υποβολής αιτήσεων τον Ιανουάριο 2022.

Περισσότερα για τις ενισχύσεις του Αναπτυξιακού Νόμου στη μεταποίηση


Επιδοτήσεις έως 75% στον τουρισμό – Ξενοδοχειακός κλάδος

Το καθεστώτος “Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων” του Αναπτυξιακού Νόμου, επιδοτεί έως 75% τα επενδυτικά έργα για την ίδρυση και εκσυγχρονισμό Ξενοδοχείων 4* και άνω, σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, camping & condo hotels. Το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή εγκατάστασης όπως ορίζεται στον Χάρτη Περιφερειακών ενισχύσεων.

Ενδεικτικές δραστηριότητες που επιδοτούνται

  • Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον 4*
  • Εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 3* αστέρων αφού παρέλθει μία πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας
  • Επέκταση ή εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, με την προϋπόθεση ότι στο διάστημα διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτιρίου και ότι αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 4*
  • Ίδρυση και εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτήρια τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 3*
  • Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων
  • Ίδρυση ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels) υπό προϋποθέσεις

Το ελάχιστο ύψος επενδυτικού σχεδίου για το οποίο μπορεί να υποβληθεί αίτηση είναι 100.000 € για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις (που απασχολούν 1 έως 10 άτομα προσωπικό).

✅ Αναμένεται νέος κύκλος υποβολής αιτήσεων από τον Ιανουάριο 2022.

Ποιες δραστηριότητες ενισχύονται – μέγιστο ποσό ενισχύσεων για τον κλάδο τουρισμού


Η εταιρεία VK PREMIUM – Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων διαθέτοντας την απαραίτητη εμπειρία και εξειδίκευση, αναλαμβάνει την υποβολή αιτήσεων για τα ενεργά και αναμενόμενα προγράμματα.

Περισσότερες πληροφορίες στο info@vkpremium.com ή στο τηλέφωνο 210-6835560.


Φόρμα Επικοινωνίας


* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση