fbpx

Σε τι ωφελεί τον Μέσο Επιχειρηματία η συνεργασία με τον Σύμβουλο Επιχειρήσεων στην σύγχρονη αγορά ?

Υποβολή και Διαχείριση Επενδυτικών προγραμμάτων
Προϊστάμενος αποθήκης / ΚΩΔ : W.M. 1116 – ΕΚΛΕΙΣΕ –
8 Νοεμβρίου 2016
Υπηρεσίες υποστήριξης Τραπεζικών σχέσεων και διαχείρισης «κόκκινων» επιχειρηματικών δανείων
Υπηρεσίες υποστήριξης Τραπεζικών σχέσεων και διαχείρισης “κόκκινων” επιχειρηματικών δανείων
9 Νοεμβρίου 2016

Σε τι ωφελεί τον Μέσο Επιχειρηματία η συνεργασία με τον Σύμβουλο Επιχειρήσεων στην σύγχρονη αγορά ?

Σε τι ωφελεί τον μέσο επιχειρηματία η συνεργασία με τον σύμβουλο Επιχειρήσεων στην σύγχρονη αγορά

Λίγο πολύ όλοι οι επιχειρηματίες έχουν ακούσει για κάποιον ή γνωρίσει κάποιον που επαγγέλλεται «Σύμβουλος Επιχειρήσεων», αλλά πόσοι από αυτούς του επιχειρηματίες αντιλαμβάνονται τα ωφέλη από την συνεργασία με τον Σύμβουλο Επιχειρήσεων? Πως λοιπόν μπορούν να βοηθήσουν την ελληνική επιχείρηση οι υπηρεσίες ενός Συμβούλου Επιχειρήσεων?

Πολλοί από τους μέσους επιχειρηματίες, άλλωστε, έχουν την εντύπωση ότι ένας Σύμβουλος Επιχειρήσεων συνεργάζεται κατά κύριο λόγο με μεγάλες επιχειρήσεις. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα τελευταία έτη πολλές από τις επιδοτούμενες δράσεις του υπουργείου Ανάπτυξης επικεντρώνονται αποκλειστικά στην ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχείρησης, δράσεις για τις οποίες ο Σύμβουλος Επιχειρήσεων είναι απόλυτα καταρτισμένος.

Ποια είναι όμως τα πιο βασικά «κομμάτια» μιας μικρομεσαίας επιχείρησης στα οποία ο Επιχειρηματίας θα λάβει τα μέγιστα ωφέλη από την συνεργασία με τον Σύμβουλο Επιχειρήσεων στις σύγχρονες συνθήκες αγοράς?

  • Χρηματοδότηση επιχειρήσεων μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων και δράσεων:

Στις σημερινές συνθήκες της αγοράς όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια, ένας από τους βασικούς παράγοντες βιωσιμότητας μίας επιχείρησης είναι να βρει τρόπους να χρηματοδοτηθεί για τον εκσυγχρονισμό της, την ανάπτυξή της σε νέα προϊόντα ή/ και σε νέες αγορές ώστε να γίνει ή να παραμείνει ανταγωνιστική. Ο Σύμβουλος που θα επιλέξει ο επιχειρηματίας, είναι ο μόνος που μπορεί να τον ενημερώσει για την κατάλληλη επιδότηση π.χ (ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ευρωπαϊκό πρόγραμμα κλπ) στο οποίο μπορεί να ενταχθεί σύμφωνα με τη δραστηριότητα και τις ανάγκες της επιχείρησης σε συνδυασμό με τους όρους και τις προϋποθέσεις του εκάστοτε επιδοτούμενου προγράμματος. Πρέπει βέβαια να σημειωθεί ότι ο σωστός Σύμβουλος Επιχειρήσεων αναφέρεται πάντα σε συγκεκριμένο επιδοτούμενο πρόγραμμα (αναφέροντας το όνομα του προγράμματος και τον φορέα που το προκηρύσσει), ενημερώνει πάντα για τους συγκεκριμένους όρους του προγράμματος (ημερομηνίες υποβολής, προϋποθέσεις, ποσοστά επιδότησης) και δεν αερολογεί με εκφράσεις «έχει βγει ένα πρόγραμμα να πάρεις επιδότηση, θα σε ενημερώσω όταν βγουν τα αποτελέσματα».

  • Ενίσχυση Εξωστρέφειας – καθοδήγηση στις αγορές εξωτερικού:

Πολλές είναι οι επιχειρήσεις που ενώ έχουν υψηλής ανταγωνιστικότητας προϊόντα και επίπεδο υπηρεσιών σε ευρωπαϊκό ή και παγκόσμιο επίπεδο, δυσκολεύονται να αναπτυχθούν λόγω συνθηκών στην ελληνική αγορά αλλά δεν γνωρίζουν τον ενδεδειγμένο τρόπο για να επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους εκτός ελληνικών συνόρων. Ο Σύμβουλος Επιχειρήσεων πραγματοποιεί Έρευνα Αγοράς, Αντιπροσώπευσης και Καταναλωτή στις χώρες ενδιαφέροντος, μελέτη σκοπιμότητας τοπικής παραγωγής ή εξαγωγών και καθοδηγεί τον επιχειρηματία σωστά και τεκμηριωμένα.

  • Τραπεζικές σχέσεις, δανεισμός, διαχείρηση «κόκκινων δανείων»:

Καλώς ή κακώς οι περισσότερες επιχειρήσεις συνδέονται άμεσα με ένα ή και περισσότερα τραπεζικά ιδρύματα, είτε απλά για τις καθημερινές τους πληρωμές πελατών-προμηθευτών είτε μέσω τραπεζικού δανεισμού. Ο Σύμβουλος Επιχειρήσεων έχει την ικανότητα να υποστηρίξει με γνώσεις και εμπειρία των τραπεζικών αυτών σχέσεων του επιχειρηματία μέσω της παρακολούθησης και ανάλυσης χρηματοοικονομικού κόστους αλλά και με τη δημιουργία των κατάλληλων αιτημάτων αναδιάρθρωσης τραπεζικού δανεισμού. Σε περιπτώσεις δε «Κόκκινων» Επιχειρηματικών Δανείων η ακόμα πιο επιτακτική συμβολή του Συμβούλου Επιχειρήσεων περιλαμβάνει την ενημέρωση του επιχειρηματία για το τραπεζικό και νομικό πλαίσιο (ν. Δένδια, ν. Κατσέλη, άρθρο 99), παρέχει τεχνογνωσία σχετικά με την πολιτική των Τραπεζών όσο αφορά στο κούρεμα οφειλών και διαχειρίζεται τις καταγγελμένες επιχειρηματικές οφειλές επιδιώκοντας την άμεση ομαλοποίησή τους με σκοπό την άμεση αναστολή των νομικών ενεργειών μέσω της εξωδικαστικής τους ρύθμισης.

Τα παραπάνω βέβαια είναι μόνο κάποια από τα πεδία στα οποία μπορεί να αποδειχθεί ζωτικής σημασίας η συνεργασία με τον κατάλληλο Σύμβούλο Επιχειρήσεων σε κάθε επιχείρηση. Γιατί λοιπόν να μην ενημερωθεί άμεσα ο κάθε Επιχειρηματίας για τις συμβουλευτικές υπηρεσίες που μπορούν να του προσφερθούν?

Ενεργά επιδοτούμενα προγράμματα μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τα οποία γίνονται υποβολές επενδυτικών προτάσεων:

Καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα» στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

Καθεστώς «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

Καθεστώς «Επενδύσεις Μείζωνος Μεγέθους» στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

Καθεστώς «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

 

Γεωργία Μούτσου

Σύμβουλος Επενδυτικών Προγραμμάτων

Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ

Powered by 360web.gr 360web.gr 360web.gr 360web.gr 360web.gr vkpremium Business consultants