Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ): ποιες επιχειρήσεις ωφελεί η χρηματοδότηση με χαμηλότοκα δάνεια από 0,35%

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ): ποιες επιχειρήσεις ωφελεί η χρηματοδότηση με χαμηλότοκα δάνεια από 0,35%

Σε μια χρονική συγκυρία που τα επιτόκια αυξάνονται διεθνώς, οι επιχειρήσεις έχουν σημαντικό όφελος να λάβουν χρηματοδότηση μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) ώστε να εξασφαλίσουν δάνεια με σταθερό και χαμηλό επιτόκιο από 0,35% (ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης).

Ήδη έχουν υποβληθεί 381 προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού άνω των 12,12 δισ. ευρώ, με τη μέση διάρκεια αποπληρωμής τους στα 12 έτη.

Από τις 381 προτάσεις, οι 230 προέρχονται από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, γεγονός που δηλώνει το αυξημένο ενδιαφέρον των μικρομεσαίων για φθηνό δανεισμό ώστε να αντιμετωπίσουν την συνεχώς αυξανόμενο κόστος δανεισμού.

 

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) ευκαιρία για χρηματοδότηση επιχειρήσεων με χαμηλότοκα δάνεια από 0,35%

 

Δυνατότητα μείωσης χρηματοοικονομικού κόστους μέσω Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) 

Το επόμενο χρονικό διάστημα προβλέπουμε ότι το κίνητρο της επίτευξης χαμηλού χρηματοοικονομικού κόστους αναμένεται να γίνει ισχυρότερο. Εκτιμούμε ότι για τη μικρομεσαία επιχείρηση το πραγματικό τραπεζικό επιτόκιο είναι περίπου 6%, ενώ το επιτόκιο μέσω του δανειακού σκέλους του ΤΑΑ είναι από 0,35%.

Στην περίπτωση όπου η μικρομεσαία επιχείρηση αξιοποιήσει τη δυνατότητα συνδυασμού τραπεζικού δανείου και δανείου από το ΤΑΑ ώστε να χρηματοδοτήσει την επένδυσή της, μπορεί να πετύχει περίπου 3% μέσο κόστος δανεισμού, περίπου 50% μικρότερο από αυτό που θα λάμβανε αν δανειζόταν ολόκληρο το ποσό μόνο από την τράπεζα.

Αξίζει να επισημανθεί οι περισσότερες προτάσεις αφορούν στη βιομηχανία, στο λιανικό εμπόριο, στις ηλεκτροπαραγωγικές επενδύσεις – ΑΠΕ, στις τηλεπικοινωνίες και στον τουρισμό.

Ταμείο Ανάκαμψης – Ποια είναι τα Χαρακτηριστικά και οι Δικαιούχοι για τα δάνεια

Τα χαμηλότοκα δάνεια από το Ταμείο Ανάκαμψης παρουσιάζουν σημαντικό συνολικό όφελος για την χρηματοδότηση επενδύσεων επιχειρηματικών σχεδίων, καθώς εξασφαλίζουν ένα σταθερό και χαμηλό επιτόκιο από 0,35% για τα επόμενα 10 – 15 χρόνια, με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 3 έτη.

Διευκρινίζουμε ότι για τις μεσαίες και τις μεγάλες επιχειρήσεις το ελάχιστο επιτόκιο δανείων που χορηγούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης από εδώ και στο εξής διαμορφώνεται σε σταθερό επιτόκιο 1%, ενώ παραμένει σταθερό στο 0,35% το ελάχιστο επιτόκιο χορήγησης δανείων για τις μικρές επιχειρήσεις.

Τα δάνεια του ΤΑΑ καλύπτουν κατά μέγιστο βαθμό το 50% του ύψους κάθε επενδυτικού σχεδίου. Η ιδιωτική συμμετοχή καλύπτει τουλάχιστον το 20% του προϋπολογισμού της επένδυσης, ενώ το τραπεζικό ίδρυμα θα δανειοδοτήσει τουλάχιστον το 30%.

Όλες οι επιχειρήσεις, υφιστάμενες ή νέες, ανεξαρτήτως μεγέθους και νομικής μορφής μπορούν να αιτηθούν  τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων με δάνεια από 0,35% από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) μέσω των συνεργαζόμενων τραπεζών.


Μπορούν να χρηματοδοτηθούν όλοι οι τομείς δραστηριότητας από το Ταμείο Ανάκαμψης;

Με βάση την εμπειρία μας και τα έως σήμερα εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια, παρουσιάζουμε ορισμένους ενδεικτικούς τομείς δραστηριότητας που μπορούν να χρηματοδοτηθούν (δείτε περισσότερα):

Βιομηχανία τροφίμων & Ποτών

Ξενοδοχειακός τομέας

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (π.χ. Φωτοβολταϊκά Πάρκα)

Χημική βιομηχανία

Φαρμακοβιομηχανία

 Λιανικό & χονδρικό εμπόριο

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες

Μεταποιητικός τομέας

Υπηρεσίες

Υπηρεσίες υγείας


Επενδυτικοί Πυλώνες χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Μία επιχείρηση για να αξιοποιήσει την ευκαιρία για χρηματοδότηση με δάνεια από Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, θα πρέπει να προχωρήσει σε επενδυτικά έργα και πρωτοβουλίες που ανήκουν σε 5 πυλώνες χρηματοδότησης, δηλαδή έργα που προάγουν την πράσινη μετάβαση, προωθούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό, αναπτύσσουν την καινοτομία και την έρευνα, ενισχύουν την εξωστρέφεια και συμβάλλουν στην ανάπτυξη συνεργασιών, εξαγορών και συγχωνεύσεων.


Δάνεια από το Ταμείο Ανάκαμψης σε Τουριστικές Μονάδες (Ξενοδοχεία & Καταλύματα)

Ειδικά για τις περιπτώσεις τουριστικών επενδύσεων όπως ξενοδοχείων, καταλυμάτων, σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων και συγκροτημάτων τουριστικών κατοικιών, η ποσόστωση δανείου ΤΑΑ επί του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται αυτοτελώς στο 40%, ανεξαρτήτως οικονομικών στοιχείων του επενδυτή ή προβλέψεων εσόδων του επενδυτικού σχεδίου.

Ιδιαίτερα ισχυρό είναι το ενδιαφέρον από μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις που θέλουν να αναβαθμίσουν τις ξενοδοχειακές τους μονάδες. Για παράδειγμα ένα ξενοδοχείο στα Δωδεκάνησα μπορεί να δανειοδοτηθεί για την αναβάθμισή του από την κατηγορία 3 αστέρων στην κατηγορία 5 αστέρων καθώς και για τον ψηφιακό και ενεργειακό εκσυγχρονισμό του, έτσι ώστε να γίνει ανταγωνιστικότερο και πιο εξωστρεφές.

Επομένως, μέσα από τον συνδυασμό του δανείου ΤΑΑ (με ελάχιστο επιτόκιο από 0,35%) και του τραπεζικού δανείου συγχρηματοδότησης διαμορφώνεται ένα πολύ ανταγωνιστικό συνολικό επιτόκιο σε σχέση με το σύνηθες τραπεζικό επιτόκιο για δάνειο που θα λάμβανε η επιχείρηση.


Πως υποστηρίζουμε τις επιχειρήσεις

Μπορούμε να συμβάλλουμε καθοριστικά στο αναπτυξιακό μέλλον των Ελληνικών επιχειρήσεων.

Με 16 χρόνια εμπειρίας και σχεδόν 98% επιτυχία στην υποβολή αιτήσεων, ως σύμβουλοι επιχειρήσεων είμαστε πάντα δίπλα στις επιχειρήσεις για να παρουσιάσουμε τα κατάλληλα επιδοτούμενα προγράμματα που ταιριάζουν στις αναπτυξιακές ανάγκες και μεγιστοποιούν τα οφέλη της κάθε επιχείρησης.

Η VK PREMIUM – Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων διαθέτοντας την απαραίτητη εμπειρία και εξειδίκευση, αναλαμβάνουν την εκπόνηση της απαιτούμενης τεχνικοοικονομικής μελέτης για το επενδυτικό σχέδιο για τη αξιοποίηση του όφελους χρηματοδότησης επιχειρήσεων με δάνεια από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.


Φόρμα Επικοινωνίας

CAPTCHA image

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση