Ενίσχυση της Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας

Κατάσταση: Αναμένεται

 

Περί τίνος πρόκειται?

Το πρόγραμμα με τίτλο «Ενίσχυση Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας» έχει ως στόχο την παραγωγική και ανταποδοτική αξιοποίηση των πάσης φύσεως αποβλήτων. «Μη σπαταλάς ότι είναι χρήσιμο (reduce, recycle, reuse)».

 

Χαρακτηριστικά του προγράμματος:

  • Προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων κυμαίνεται από 250.000€ έως 2.500.000€
  • Υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων διάρκειας τριάντα έξι (36) μηνών.

 

Δικαιούχοι :

Δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα έχουν οι υφιστάμενες ή νέες επιχειρήσεις που θα υλοποιήσουν επενδυτικά σχέδια για την επιχειρηματική αξιοποίηση υγρών, στερεών και αέριων αποβλήτων με την παραγωγή και διάθεση πρώτων υλών και ενδιάμεσων ή τελικών προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Επιλέξιμες είναι και οι 13 περιφέρεις της χώρας.

 

Επιλέξιμες μορφές αποβλήτων

  • Απόβλητα αστικού τύπου
  • Βιομηχανικά απόβλητα και απόβλητα λοιπών δραστηριοτήτων
  • Απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)
  • Γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα
  • Απόβλητα από δραστηριότητες αλιείας/ ιχθυοκαλλιέργειας.

 


 

 

Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία.


Η VK PREMIUM ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΕ μία από τις καλύτερες και ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε επιχειρήσεις του κλάδου εμπορίου και υπηρεσιών, μεταποίησης, τουρισμού, logistics, καθώς και σε οργανισμούς ιδιωτικού και δημοσίου τομέα μπορεί να σας βοηθήσει να επιλέξετε προγράμματα επιδοτήσεων που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.