Επιχειρούμε Έξω

Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜμΕ

Κατάσταση: Η υποβολή αιτήσεων έχει κλείσει στις 20/12/2019.

 

Περί τίνος πρόκειται?

Το πρόγραμμα με τίτλο «Επιχειρούμε Έξω» έχει ως στόχο να υποστηρίξει την διεθνή προβολή μικρομεσαίων επιχειρήσεων με εξωστρεφή προσανατολισμό. Μέσω του προγράμματος αυτού επιδοτείται η συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων σε μεγάλες διεθνείς εκθέσεις.

 

Χαρακτηριστικά του προγράμματος:

 • Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός έως 100.000€
 • Επιδότηση 50%

Σημείωση: Διάρκεια υλοποίησης των έργων μέσα σε 30 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.  Η  αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

 

Δικαιούχοι :

Δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα έχουν οι επιχειρήσεις οι οποίες αφορούν τους εξής κλάδους :

 • Αγροδιατροφή/Βιομηχανία Τροφίμων
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
 • Υλικά-Κατασκευές
 • Ενέργεια
 • Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)
 • Υγεία/Φάρμακα

 

Επιδοτούμενες δαπάνες:

Στο πλαίσιο της δράσης, θα χρηματοδοτηθούν δαπάνες, οι οποίες σχετίζονται με :

 • Κόστος συμμετοχής και κόστος καταχώρισης/εγγραφής στον κατάλογο της Έκθεσης
 • Έξοδα μετακίνησης και διαμονής έως τεσσάρων (4) εκπροσώπων της επιχείρησης που θα συμμετάσχουν σε κάθε εμπορική έκθεση, όπως αεροπορικά εισιτήρια και επιμέρους μετακινήσεις προς και από τον χώρο της έκθεσης
 • Διαμονή στη χώρα όπου πραγματοποιείται η έκθεση
 • Ενοίκιο περιπτέρου, κόστος κατασκευής/διαμόρφωσης και ενοικίαση εξοπλισμού (π.χ. οπτικοακουστικός εξοπλισμός)
 • Κόστος αποστολής και επιστροφής των εκθεμάτων, συμπεριλαμβανομένου και του κόστους ασφάλισης αυτών
 • Αμοιβές εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών απαραίτητων για τη διαχείριση/λειτουργία του περιπτέρου (π.χ. διερμηνέας, φύλακας περιπτέρου κ.λπ.)
 • Κόστος σχεδιασμού και μετάφρασης φυλλαδίου/-ων.
 • Διαχείριση και Παρακολούθηση υλοποίησης έργου.

 

Σημείωση : Ανώτατα Όρια Προϋπολογισμού ανά Έκθεση είναι :

 1. Μέχρι 20.000€ ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο μέχρι 20 τμ.
 2. Μέχρι 35.000€ ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο μέχρι 30 τμ.
 3. Μέχρι 50.000€ ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο άνω των 50 τμ.

 

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

Πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης, οι ενδιαφερόμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει να:

 • έχουν κλείσει τουλάχιστον μία (1) διαχειριστική χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας
 • διαθέτουν επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), οι οποίοι αφορούν σε προϊόντα που επιθυμούν να προωθήσουν μέσω της συμμετοχής τους στις εμπορικές εκθέσεις
 • παράγουν/μεταποιούν ήδη τα προϊόντα αυτά
 • αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα και ποσοστό τουλάχιστον 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών προέρχεται από εξαγωγές προϊόντων που παράγουν/μεταποιούν.
 • Τέλος, οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης να υποβάλουν ταυτοχρόνως στο ΠΣΚΕ και Ηλεκτρονικό Φάκελο Υποψηφιότητας.

 


 


  Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για δωρεάν προαξιολόγηση για το πρόγραμμα «Επιχειρούμε ΕΞΩ – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜμΕ»:

  Oνοματεπώνυμο

  Εmail

  Τηλέφωνο

  Η εξαγωγική δραστηριότητα της εταιρείας σας το 2018 ξεπέρασε το 2% του ετήσιου τζίρου;
  ΝαιΌχι

  Η εταιρεία σας το 2018 εμφάνισε θετικό (μεγαλύτερο του μηδενός) αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων;
  ΝαιΌχι

   

   

  Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία.


  Η VK PREMIUM ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΕ μία από τις καλύτερες και ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε επιχειρήσεις του κλάδου εμπορίου και υπηρεσιών, μεταποίησης, τουρισμού, logistics, καθώς και σε οργανισμούς ιδιωτικού και δημοσίου τομέα μπορεί να σας βοηθήσει να επιλέξετε προγράμματα επιδοτήσεων που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.