Φόρμα στοιχείων Επικοινωνίας

Δωρεάν Προαξιολόγηση για το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ "Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας"

  Χαρακτηριστικά προγράμματος:
  • Ύψος Προϋπολογισμού: από 20.000 έως 200.000€
  • Επιδότηση από 50% έως 65%
CAPTCHA image

* You must fill this field.