Επιδοτούμενα Προγράμματα

Δείτε εδώ χρήσιμες πληροφορίες για τα πιο πρόσφατα Επιδοτούμενα Προγράμματα ενίσχυσης Εξωστρέφειας – Ανταγωνιστικότητας και πως μπορείτε να τα αξιοποιήσετε.

21 Ιουλίου 2017
Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων

Απόφαση Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων στη δράση «Αναβάθμιση ΠΜΜΕ στις νέες αγορές»

Δημοσιεύτηκε η απόφαση (ΥΠΟΑΝ 3371/161/A3/07.07.2017) του Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων στη δράση «Αναβάθμιση ΠΜΜΕ στις νέες αγορές» του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020).
20 Ιουνίου 2017
Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων

Στατιστικά στοιχεία υποβολών για την Ενιαία Δράση «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ»

Ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017 στις 16:00 η υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για τον Α΄ κύκλο της ενιαίας δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ. Υποβλήθηκαν 2.426 προτάσεις.
1 Φεβρουαρίου 2017
1η Τροποποίηση Πρόσκλησης Προγράμματος «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων»

Aποτελέσματα για τη δράση ΕΣΠΑ «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

Στους πίνακες αναγράφεται η βαθμολογική κατάταξη των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση και η εκπλήρωση ή μη των τυπικών προϋποθέσεων ένταξής τους στο πρόγραμμα επιδότησης.
6 Ιουνίου 2016
Απολογισμός υποβολής αιτήσεων ΕΣΠΑ - Τα νέα προγράμματα που αναμένονται

Νέα παράταση προθεσμιών για ΕΣΠΑ «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ» και «Αναβάθμιση μικρών επιχειρήσεων»

Παράταση για την ηλεκτρονική υποβολή επενδυτικών σχεδίων για τα Προγράμματα ΕΣΠΑ «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ» (στις 4/7) και «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων» (στις 8/7) του ΕΣΠΑ 2014-2020.
28 Ιανουαρίου 2016
2η Τροποποίηση «Αναβάθμιση πολύ μικρών επιχειρήσεων»

Προκαταβολή έως 40% από το EΣΠΑ 2014-2020 χωρίς εγγυητική επιστολή

Οι επιχειρήσεις που θα εντάσσονται στα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020, θα μπορούν να χρησιμοποιούν την προκαταβολή του ΕΣΠΑ χωρίς εγγυητική επιστολή.
4 Δεκεμβρίου 2015
Παράταση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για τα προγράμματα ΕΣΠΑ «Αναβάθμιση μικρών επιχειρήσεων» και «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ»

13 νέες επιδοτήσεις ΕΣΠΑ για την ενίσχυση επιχειρήσεων

Δεκατρείς νέες επιδοτήσεις ΕΣΠΑ για την ενίσχυση επιχειρήσεων προανήγγειλε η υφυπουργός Οικονομίας κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2016.
5 Φεβρουαρίου 2013

Παράταση για την υποβολή αιτήσεων στο καθεστώς της Επιχειρηματικότητας των Νέων

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο ειδικό καθεστώς της Επιχειρηματικότητας των Νέων, για το έτος 2011, παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2011,
4 Φεβρουαρίου 2013

Προδημοσίευση προγράμματος Νέα Καινοτομική επιχειρηματικότητα

προδημοσίευση προγράμματος Νέα Καινοτομική επιχειρηματικότητα

Powered by 360web.gr 360web.gr 360web.gr 360web.gr 360web.gr vkpremium Business consultants