Επιδότηση νέων επιχειρήσεων 2017-18, παραδείγματα επιδοτούμενων προγραμμάτων ανά τύπο επιχείρησης

Έπιδοτηση νέων επιχειρησεων 2017, παραδείγματα

Πώς θα επιδοτηθώ για να ανοίξω μία νέα επιχείρηση;

Ένα ερώτημα που συχνά προκύπτει σε εκείνους που έχουν πρόθεση να δημιουργήσουν μια νέα επιχείρηση αλλά ερευνούν για διαθέσιμα κεφάλαια, είναι το «πως μπορώ να επιδοτηθώ για να ανοίξω μια νέα επιχείρηση;» .

Λόγω των δύσκολων οικονομικών συνθηκών των τελευταίων ετών αλλά και της αναγκαιότητας να «κινηθεί η αγορά και να έρθει ανάπτυξη» που έχει καταστεί πλέον επιτακτική, η επιδότηση νέων επιχειρήσεων στο 2017-18 γίνεται σχεδόν αποκλειστικά μέσα από επιδοτούμενα προγράμματα.

Η επιδότηση νέων επιχειρήσεων για παράδειγμα μέσω των επιδοτούμενων δράσεων του ΕΣΠΑ 2014-2020 αποτελεί πλέον ισχυρό κίνητρο για όποιον ενδιαφέρεται να ανοίξει μία δικιά του επιχείρηση.

Για το λόγο αυτό οι κατηγορίες των επιδοτούμενων προγραμμάτων που απευθύνονται και σε νέες επιχειρήσεις είναι πολλές και πιάνουν ένα μεγάλο φάσμα επιχειρήσεων αλλά και συνθηκών που μπορεί να χαρακτηρίζει τον κάθε  νέο επιχειρηματία.

Πιο συγκεκριμένα και – σύμφωνα με τα προγράμματα που έχουν τρέξει ή έχουν ανακοινωθεί ότι θα τρέξουν τα τελευταία και προσεχή χρόνια – οι κατηγορίες ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του κάθε επενδυτή είναι οι εξής:

Παραδείγματα πρόσφατων επιδοτούμενων προγραμμάτων ανά τύπο επιχείρησης

 1. Πτυχιούχος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – άνεργος εγγεγραμμένος στον ΟΑΕΔ ή ελεύθερος επαγγελματίας: Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης». Το πρόγραμμα αυτό έτρεξε με μεγάλη ανταπόκριση την άνοιξη του 2016 και ο Β΄κύκλος το 2017. Ο μέγιστος προϋπολογισμός του προγράμματος ήταν 25.000€, συμπεριελάμβανε τόσο δαπάνες εξοπλισμού, μισθοδοσίας αλλά και λειτουργικά έξοδα και έδινε επιδότηση 100%. Τα άνωθι χαρακτηριστικά κατέστησαν το συγκεκριμένο επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ ιδιαίτερα ελκυστικό όπως αποτυπώθηκε από το πλήθος των αιτήσεων.
 2. Άνεργος εγγεγραμμένος στον ΟΑΕΔ (χωρίς αντίστοιχο πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) ή επιχειρηματίας που επιθυμεί να ανοίξει μία νέα ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ επιχείρηση:
 • Επιδότηση ΕΣΠΑ «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα». Και το πρόγραμμα αυτό έτρεξε την άνοιξη του 2016 και ο Β΄κύκλος το 2017. Ο μέγιστος προϋπολογισμός του προγράμματος ήταν 60.000€, συμπεριελάμβανε τόσο δαπάνες εξοπλισμού, μισθοδοσίας αλλά και λειτουργικά έξοδα και έδινε επιδότηση επίσης 100%, αλλά απαιτούσε ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ μία ισχυρή καινοτομία για την ένταξη και λόγω του αυξημένου ανταγωνισμού.
 • Πρόγραμμα «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» της ΓΓΕΤ το οποίο είχε προδημοσιευτεί τον 8/2016. Τα ποσοστά της επιδότησης κυμάνθηκαν ανάλογα με τον τομέα, τη δράση και τις δαπάνες από 50%-100%.
 • Πρόγραμμα «Προώθηση της έρευνας και καινοτομίας σε νέες ΜΜΕ κυρίως στον αγροδιατροφικό τομέα και στον τουρισμό στην Περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου» το οποίο έχει προκηρυχθεί και οι υποβολές των αιτήσεων ξεκινούν στις 30 Ιανουαρίου 2017.

Επιδοτούμενα προγράμματα 2018

 1. Νέα επιχείρηση συμπεριλαμβανομένου του αγροτικού τομέα–εκτός εμπορικής δραστηριότητας, εστίασης, franchise: Καθεστώτα Αναπτυξιακού Νόμου. Στον Αναπτυξιακό Νόμο εντάσσονται επενδυτικά σχέδια άνω των 100.000€ για επιχειρήσεις και το ποσοστό της επιδότησης κυμαίνεται για τις νέες επιχειρήσεις από 30% έως 55% ανάλογα με την περιοχή υλοποίησης σύμφωνα με το Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Τα καθεστώτα του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4399/ 2016 είναι ενεργά και θα ανοίγουν περιοδικά κατά τη διάρκεια του έτους ανάλογα με το καθεστώς.
 2. «Ψηφιακός Μετασχηματισμός». Το συγκεκριμένο πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της ψηφιακής αναβάθμισης των επιχειρήσεων των μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων χωρίς να υπάρχει κάποια περαιτέρω πληροφορία σχετικά με το ύψος του προϋπολογισμού, της επιδότησης και των επιλέξιμων δαπανών.
 3. «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός».  Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στην ποιοτική αναβάθμιση και των εκσυγχρονισμό των μεσαίων επιχειρήσεων.
 4. Β κύκλος «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ». Πρόγραμμα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις με καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες που επιθυμούν να επιδοτηθούν για δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης, αυτόνομα ή σε σύμπραξη με Ερευνητικούς Οργανισμούς (πχ Πανεπιστήμια κλπ). Το ύψος της επιδότησης κυμαίνεται έως και 100% αναλόγως το είδος της δαπάνης και του φορέα, το μέγιστο ύψος του προϋπολογισμού κυμαίνεται από 200.000€ έως 2.000.000€ αναλόγως την παρέμβαση και το πλήθος των φορέων που συμμετέχουν.
 5. Νέα τουριστική επιχείρηση:
  • Νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Ενίσχυση της ίδρυσης νέων τουριστικών μονάδων ή επέκτασης υφιστάμενων με την ανέγερση νέων μονάδων» για μικρές τουριστικές μονάδες με επενδυτικά σχέδια έως 150.000€ και
  • Τα καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου για ξενοδοχειακές μονάδες 3* και πάνω, και επενδυτικά σχέδια άνω των 100.000€ με τις προϋποθέσεις που περιγράφονται παραπάνω.
 6. Νέα επιχείρηση μέσω της δημιουργίας εγχώριων αλυσίδων αξίας: Πρόγραμμα «Ανάπτυξη clusters, meta–clusters και άλλων δομών ενεργού στήριξης της επιχειρηματικότητας για τη δημιουργία εγχώριων αλυσίδων αξίας στους στρατηγικούς κυρίως τομείς της χώρας»
 7. Αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του τομέα υπηρεσιών». Πρόγραμμα που αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς λιανικού εμπορίου, εστίασης και ιδιωτική εκπαίδευση (π.χ. παιδικοί σταθμοί και νηπιαγωγεία)
 8. Ανάπτυξη clusters και meta clusters για τη δημιουργία εγχώριων αλυσίδων αξίας της χώρας». Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της δημιουργίας και της ανάπτυξης συστάδων ή συμπράξεων επιχειρήσεων ερευνητικών και εκπαιδευτικών οργανισμών.

Κλέινοντας, κατά την διαδικασία δημιουργίας μιας νέας επιχείρησης πάντα προκύπτουν ερωτήματα σχετικά με την εύρεση νέων επιδοτήσεων στα οποία η VK PREMIUM μπορεί να απαντήσει άμεσα και να καθοδηγήσει τον νέο επιχειρηματία στην επιλογή της κατάλληλης επιδότησης.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις, επικοινωνήστε με την VK PREMIUM στο 210 6835560 για να σας παρουσιάσουμε τα οφέλη συνεργασίας σε προγράμματα επιδοτήσεων.