‘Εληξε το πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική».

CAPTCHA image

* Το πεδίο είναι υποχρεωτικό.

Μετά την αποστολή της συμπληρωμένης φόρμας, ένας εκπρόσωπος της VK PREMIUM θα επικοινωνήσει μαζί σας το συντομότερο δυνατό για πληροφορίες σχετικά με τα ενεργά επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ.

Τηλέφωνο επικοινωνίας με την VK PREMIUM: 210 6835560