Πληροφορίες – Νέος Αναπτυξιακός Νόμος

Όλες οι πληροφορίες για το Νέο Αναπτυξιακό νόμο. Χάρτης ποσοστών ανά περιφέρεια. Διαδικασία αίτησης & ένταξης.

31 Αυγούστου 2022

ΔΩΡΕΑΝ έλεγχος επιλεξιμότητας επενδυτικού σχεδίου στα καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου

Αναλαμβάνουμε τον έλεγχο επιλεξιμότητας της επένδυσης για επιδότηση από τον Αναπτυξιακό Νόμο. Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι της VK PREMIUM Σύμβουλοι Επιχειρήσεων γνωρίζουν εις βάθος τα αναπτυξιακά προγράμματα και σας καθοδηγήσουν στην επιλογή του κατάλληλου αναπτυξιακού προγράμματος. 
23 Αυγούστου 2022

Πώς συνδυάζεται ο Αναπτυξιακός Νόμος και το Ταμείο Ανάκαμψης – Τι απαιτείται

O Αναπτυξιακός Νόμος και το Ταμείο Ανάκαμψης κι Ανθεκτικότητας αποτελούν τα κατάλληλα εργαλεία για την ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων.
18 Ιουλίου 2022

Αναπτυξιακός Νόμος: Σε ποιες περιοχές αυξάνονται κατά 10% τα μέγιστα ποσοστά ενισχύσεων

Για τον Αναπτυξιακό Νόμο, αυξάνονται κατά 10% τα μέγιστα ποσοστά ενίσχυσης στις περιοχές που είναι επιλέξιμες για στήριξη από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης
24 Φεβρουαρίου 2022

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος: Ποιες υπηρεσίες παρέχει η VK PREMIUM

H VK PREMIUM έχει πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στην υποβολή φακέλων σε αναπτυξιακά προγράμματα με 98% επιτυχία στις εγκρίσεις.
22 Φεβρουαρίου 2022

Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022

Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος υποστηρίζει τις επενδύσεις επιχειρήσεων καθώς παρέχει επιδοτήσεις σε ποσοστό έως 75%. Επιδότηση, φορολογική απαλλαγή, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.
21 Φεβρουαρίου 2022

Πώς συνδυάζεται ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος και το Ταμείο Ανάκαμψης

Οι ιδιωτικές επενδύσεις μπορούν να συνδυάσουν το Ταμείο Ανάκαμψης με τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο καλύπτοντας έως και το 70% του προϋπολογισμού.
3 Φεβρουαρίου 2022

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο “Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη” – Τι περιλαμβάνει

Πρώτα καθεστώτα που θα προκυρηχθούν είναι η "Δίκαιη Μετάβαση", η "Μεταποίηση - Βιομηχανία", η "Αγροδιατροφή" και ο "Τουρισμός".
27 Ιανουαρίου 2022

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος – Ενισχύσεις έως 75% στις ιδιωτικές επενδύσεις

Αναμένεται η άμεση προκήρυξη των καθεστώτων ενισχύσεων "Ενίσχυση τουριστικών ενισχύσεων" και "Μεταποίηση - Εφοδιαστικής Αλυσίδα" στα πλαίσια του νέου Αναπτυξιακού Νόμου.
24 Ιανουαρίου 2022

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος: Τι σημαίνει ότι οι ενισχύσεις έχουν χαρακτήρα κινήτρου;

Στον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο οι ενισχύσεις έχουν χαρακτήρα κινήτρου και τα επενδυτικά σχέδια δεν πρέπει να έχουν κάνει έναρξη εργασιών.
20 Ιανουαρίου 2022

Ποιοι οι δικαιούχοι των ενισχύσεων στον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο και ποιο το ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων;

Ποιοι οι δικαιούχοι των ενισχύσεων στον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο και ποιο το ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων;
14 Ιανουαρίου 2022

Με αυξημένα κατά 5%-25% ποσοστά ενισχύσεων εγκρίθηκε ο Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου

Στα πλαίσια του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου οι κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα αυξάνονται κατά 5%-25% φτάνοντας έως και το 75%.
4 Ιανουαρίου 2022

Αναπτυξιακός Νόμος: Εγκρίθηκαν 305 επενδυτικά σχέδια – Τι κίνητρα προσφέρει ο Νέος Αναπτυξιακός και πότε τίθεται σε εφαρμογή

305 νέα επενδυτικά σχέδια μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων εγκρίθηκαν από τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο, συνολικού ύψους 720 εκατ. ευρώ
13 Δεκεμβρίου 2021

Οι 3 κύριες αλλαγές στον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο – Ελλάδα “Ισχυρή Ανάπτυξη”

Ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος εισάγει 13 καθεστώτα επενδύσεων, αξιολόγηση εντός 60 ημερών και αύξηση των ποσοστών περιφερειακών ενισχύσεων.
23 Νοεμβρίου 2021

160 νέες εγκρίσεις επενδυτικών σχεδίων συνοδεύουν την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης του Αναπτυξιακού Νόμου “Ελλάδα-Ισχυρή Ανάπτυξη”

Αρχές του 2022 αναμένεται να τεθεί σε ισχύ το σχέδιο νόμου του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου "Ελλάδα- Ισχυρή Ανάπτυξη".
19 Οκτωβρίου 2021

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος: Προβλέψεις για έως 75% επιδότηση σε 13 καθεστώτα

O Νέος Αναπτυξιακός Νόμος εισάγει 13 καθεστώτα ενισχύσεων, τα οποία παρέχουν επιδότηση έως 75% για την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων συγκεκριμένων κλάδων.