4 Νοεμβρίου 2022

Ταμείο Ανάκαμψης: σημαντική διέξοδος για τις επιχειρήσεις η χρηματοδότηση με ελάχιστο επιτόκιο από 0,35%

Έως σήμερα έχουν υπογραφεί δανειακές συμβάσεις για 41 επενδυτικά σχέδια συνολικού ύψους 1,8 δισ. ευρώ, με τη μέση διάρκεια αποπληρωμής τους στα 11 έτη.
25 Οκτωβρίου 2022

Ταμείο Ανάκαμψης: παραμένει σταθερό στο 0,35% το ελάχιστο επιτόκιο δανείων για τις μικρές επιχειρήσεις – Νέο ΦΕΚ

Νέα υπουργική απόφαση - ΦΕΚ για Ταμείο Ανάκαμψης: παραμένει σταθερό στο 0,35% το ελάχιστο επιτόκιο δανείων για τις μικρές επιχειρήσεις, στο 1% για τις υπόλοιπες
14 Ιουλίου 2022

Χρηματοδότηση μέσω ΤΑΑ για την ενεργειακή και ψηφιακή αναβάθμιση Ξενοδοχείων

Η ενεργειακή και ψηφιακή αναβάθμιση των Ξενοδοχείων μπορεί να χρηματοδοτηθεί μέσω δανείων με σταθερό επιτόκιο από 0,35%.
13 Ιουλίου 2022

Ποια τα πλεονεκτήματα των χαμηλότοκων δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης κι Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) για τις επιχειρήσεις

Τα χαμηλότοκα δάνεια του TAA αποκτούν ιδιαίτερη αξία και μεγάλη σημασία σήμερα, διότι ακολουθεί περίοδος αυξημένων επιτοκίων.
30 Μαΐου 2022

Χρηματοδοτικές ευκαιρίες για την ανάπτυξη επενδύσεων στον κλάδο Τουρισμού

Η πολύ καλή πορεία του τουρισμού το 2021 και οι θετικές προβλέψεις για το 2022 έχουν προσελκύσει σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον Read More
4 Μαΐου 2022

Επιδοτήσεις και χαμηλότοκα δάνεια για τον ψηφιακό μετασχηματισμό επιχειρήσεων

Οι επιδοτήσεις που παρέχονται από τον Αναπτυξιακό Νόμο και το ΕΣΠΑ και τα δάνεια με επιδοτούμενο επιτόκιο που παρέχονται από το ΤΑΑ, μπορούν να στηρίξουν σημαντικά την ψηφιακή μετάβαση των επιχειρήσεων.
20 Απριλίου 2022

Χρηματοδότηση επιχειρήσεων – Δάνεια με επιδοτούμενο επιτόκιο από το Ταμείο Ανάκαμψης κι Ανθεκτικότητας

Η χρηματοδότηση μέσω δανείου από το ΤΑΑ με ελάχιστο επιτόκιο 0,35% επιτρέπει στις επιχειρήσεις να ενισχύσουν επενδύσεις σε Μετάβαση, Ψηφιακό Μετασχηματισμός, Εξωστρέφεια, Καινοτομία - Έρευνα και Ανάπτυξη, Τουρισμό
13 Απριλίου 2022

7 Ερωτήσεις – Απαντήσεις για τις επιδοτήσεις και τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης κι Ανθεκτικότητας

Υπάρχουν επιδοτήσεις που αφορούν τον ιδιωτικό τομέα; Για ποιους λόγους να λάβω δάνειο μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης κι Ανθεκτικότητας;
11 Απριλίου 2022

Xρηματοδότηση net metering μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

H εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων κατάλληλων για Αυτοπαραγωγή με Συμψηφισμό Ενέργειας (Net Metering) μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με δάνειο που έχει ελάχιστο επιτόκιο αναφοράς 0,35%.
30 Μαρτίου 2022

Μεταποίηση και παραγωγή αγροτικών προϊόντων: Νέα επιδοτούμενα προγράμματα και δάνεια με επιδοτούμενο επιτόκιο

Η μεταποίηση, η παραγωγή αγροτικών προϊόντων και η υδατοκαλλιέργεια ενισχύονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με επιδοτήσεις.
7 Φεβρουαρίου 2022

Σε 0,35% ορίζεται τo επιτόκιο χορήγησης δανείων στο Ταμείο Ανάκαμψης

Σταθερό σε ποσοστό 0,35% ορίζεται το ελάχιστο επιτόκιο χορήγησης δανείων στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»
25 Οκτωβρίου 2021

Ταμείο Ανάκαμψης: Ποιες επενδύσεις χρηματοδοτεί και με τι ποσοστό

Τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας χρηματοδοτούν σημαντικά επενδυτικά σχέδια. Αυτές είναι οι επιλέξιμες δαπάνες: