Ενεργά Προγράμματα

Δείτε όλα τα ενεργά προγράμματα ΕΣΠΑ – Αναπτυξιακός Νόμος – Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας. 

Μάθετε ποια είναι η περίοδος υποβολής για κάθε πρόγραμμα. Επιδοτήσεις για επιχειρήσεις.

29 Μαΐου 2024

Χρηματοδότηση επιχειρήσεων από το νέο Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ)

Ανακοινώθηκε το νέο Ταμείο Επιχειρηματικότητας, ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Δάνεια με χαμηλό ή μηδενικό επιτόκιο.
27 Μαΐου 2024

Webinar ΕΣΠΑ «Ερευνώ – Καινοτομώ» 2024

H VK PREMIUM σε συνεργασία με τον όμιλο Epsilonet και με την υποστήριξη του ΣΕΠΕ διοργανώνουν την Τρίτη 4/6/2024 (16:00 - 18:00), διαδικτυακή ενημερωτική Ημερίδα (webinar) για το νέο ΕΣΠΑ "Ερευνώ – Καινοτομώ".
17 Μαΐου 2024

Επιδοτούμενο πρόγραμμα «Ερευνώ – Καινοτομώ» 2024 για επιχειρήσεις – Επιδότηση έως 80%

Επιδοτούμενο πρόγραμμα «Ερευνώ – Καινοτομώ» 2024 με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επιδότηση έως 80% σε επιχειρήσεις και ερευνητικούς οργανισμούς.
18 Δεκεμβρίου 2023

Από 1/1/2024 αυξάνεται το ανώτατο όριο του κανονισμού De minimis σε 300.000 € για τα επιδοτούμενα προγράμματα

Σύμφωνα με νέο κανονισμό που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυξάνεται σε 300.000 € για 3 έτη το ανώτατο όριο για το ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (De minimis) που μπορεί να λάβει μία επιχείρηση. 
12 Ιουλίου 2023

Το 50% των επενδυτικά ενεργών ΜμΕ αξιοποιεί πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης

Το 50% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) που έχουν ενεργά επενδυτικά σχέδια στοχεύει ή ήδη αξιοποιεί πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, δημιουργώντας ένα ισορροπημένο μείγμα από ίδια κεφάλαια, δάνεια και επιδοτήσεις.
4 Μαΐου 2023

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ): ποιες επιχειρήσεις ωφελεί η χρηματοδότηση με χαμηλότοκα δάνεια από 0,35%

Σε μια χρονική συγκυρία που τα επιτόκια αυξάνονται διεθνώς, οι επιχειρήσεις έχουν σημαντικό όφελος να λάβουν χρηματοδότηση μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) ώστε να εξασφαλίσουν δάνεια με σταθερό και χαμηλό επιτόκιο από 0,35% (ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης).
20 Δεκεμβρίου 2022

Επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2021 – 2027 «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ»- Επιδότηση έως 50% για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2021 - 2027 «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ» για επιδότηση έως 50% σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις με στόχο την επιχειρησιακή αναβάθμισή τους.
4 Νοεμβρίου 2022

Ταμείο Ανάκαμψης: σημαντική διέξοδος για τις επιχειρήσεις η χρηματοδότηση με ελάχιστο επιτόκιο από 0,35%

Έως σήμερα έχουν υπογραφεί δανειακές συμβάσεις για 41 επενδυτικά σχέδια συνολικού ύψους 1,8 δισ. ευρώ, με τη μέση διάρκεια αποπληρωμής τους στα 11 έτη.
15 Σεπτεμβρίου 2022

«Εξοικονομώ για επιχειρήσεις»: Ποιες δαπάνες ενεργειακής αναβάθμισης επιδοτούνται

Επιδότηση έως 50% μέσω του νέου επιδοτούμενου προγράμματος "Εξοικονομώ για επιχειρήσεις" για 9.700 επιχειρήσεις. Επιδοτούνται δαπάνες για φωτοβολταϊκά, οχήματα, ανακαινίσεις και εξοπλισμός.
14 Ιουλίου 2022

Χρηματοδότηση μέσω ΤΑΑ για την ενεργειακή και ψηφιακή αναβάθμιση Ξενοδοχείων

Η ενεργειακή και ψηφιακή αναβάθμιση των Ξενοδοχείων μπορεί να χρηματοδοτηθεί μέσω δανείων με σταθερό επιτόκιο από 0,35%.
6 Ιουλίου 2022

Επιδότηση μισθοδοσίας σε εταιρείες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών

Επιδότηση για δαπάνες προσωπικού σε εταιρείες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών για ανάπτυξη νέου ψηφιακού προϊόντος ή υπηρεσίας.
6 Ιουλίου 2022

Σημαντική ευκαιρία χρηματοδότησης αποτελούν τα χαμηλότοκα δάνεια μέσω του ΤΑΑ

Τα δάνεια που παρέχονται από το ΤΑΑ με επιτόκιο αναφοράς από 0,35%, αποτελούν εξαιρετική ευκαιρία χρηματοδότησης για τις ελληνικές επιχειρήσεις που σύντομα, λόγω των διεθνών συνθηκών, θα δουν το κόστος δανεισμού να αυξάνεται σημαντικά.
29 Ιουνίου 2022

Αναπτυξιακός Νόμος: Τα 3 πρώτα καθεστώτα που ενεργοποιούνται άμεσα

Εν αναμονή της έναρξης υποβολών αιτήσεων για ενισχύσεις στον τουρισμό, την μεταποίηση και την αγροδιατροφή.
20 Απριλίου 2022

Χρηματοδότηση επιχειρήσεων – Δάνεια με επιδοτούμενο επιτόκιο από το Ταμείο Ανάκαμψης κι Ανθεκτικότητας

Η χρηματοδότηση μέσω δανείου από το ΤΑΑ με ελάχιστο επιτόκιο 0,35% επιτρέπει στις επιχειρήσεις να ενισχύσουν επενδύσεις σε Μετάβαση, Ψηφιακό Μετασχηματισμός, Εξωστρέφεια, Καινοτομία - Έρευνα και Ανάπτυξη, Τουρισμό
11 Απριλίου 2022

Xρηματοδότηση net metering μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

H εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων κατάλληλων για Αυτοπαραγωγή με Συμψηφισμό Ενέργειας (Net Metering) μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με δάνειο που έχει ελάχιστο επιτόκιο αναφοράς 0,35%.